Masterclass “Organiseren van goede hulpverlening in tijden van bezuinigingen en transities”

guus schrijvers masterclass bezuinigen

Prof. Dr. Guus Schrijvers

De wijk in! en het Euregionaal Congresburo bieden op 19 december een Masterclass van zorgeconoom Prof. Dr. Guus Schrijvers aan. Decentralisaties, transformaties, professionaliseringsopgaven en bezuinigingen komen in een razend tempo af op de zorg- en welzijnssector. Organisaties zullen de komende tijd méér moeten gaan doen met minder. In veel gevallen betekent dat dat de hulp- en dienstverlening anders georganiseerd moet worden, waarbij de kwaliteit van hulpverlening niet in gevaar mag komen. Daarbij neemt de druk om aantoonbare veiligheid te bieden en kwaliteit te leveren toe door strak toezicht van buitenaf (inspecties en audits). Deze druk zal naar verwachting alleen nog maar toenemen door verregaande invoering van marktwerking.

Deze masterclass beoogt een doorkijk te geven in de mogelijkheden die er zijn om de kwaliteit van de hulpverlening te waarborgen, terwijl de daarvoor ter beschikking staande middelen teruglopen.

Guus Schrijvers: “Ik wil vooral de reacties van organisaties op decentralisaties, transities en bezuinigingen met deelnemers onder de loep nemen. Over het algemeen zijn die inhoudelijk congruent aan de uitgangspunten van de regering, maar het loopt vaak vast op de organisatorische uitwerking”. Hij zal in de eerste helft van deze dag met de deelnemers stilstaan bij de feiten en enkele theoretische achtergronden. ’s Middags vinden er twee instructie / trainingsblokken plaats met betrekking tot de beleid en de praktijk van het verantwoord bezuinigen. Deelnemers kunnen daarin ook zelf vraagstukken uit de praktijk voorleggen, die vooraf aan de organisatie kenbaar kunnen worden gemaakt.

Inmiddels gingen deelnemers uit onder meer welzijnsorganisaties, RIBW’s, de gehandicaptenzorg en adviesbureaus u voor.

Meer informatie over het programma en inschrijving zijn hier te vinden. Omdat er plaats is voor maximaal 20 deelnemers, wordt aangeraden snel over te gaan tot inschrijving.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *