CBS gaat beleidsinformatie gemeentelijke jeugdhulp leveren

CBS nieuwe jeugdwet cijfersOp 1 januari 2015 treedt de Jeugdwet in werking en worden de gemeenten verantwoordelijk voor het hele jeugdveld. Daarom is het belangrijk dat gemeenten vanaf 1 januari 2015 beschikken over goede beleidsinformatie over het jeugdhulpgebruik en de inzet van jeugdbescherming en jeugdreclassering in hun gemeente. Betrouwbaar cijfermateriaal is immers onontbeerlijk waar het gaat over het monitoren en aanpassen van beleid.

De ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en van Veiligheid en Justitie (VenJ) zijn op dit moment bezig om in nauwe samenwerking met de VNG de details van de regeling beleidsinformatie van de nieuwe Jeugdwet uit te werken. De regeling gaat over beleidsinformatie over het jeugdhulpgebruik en de inzet van jeugdbescherming en jeugdreclassering. Doel is om betrouwbare en eenduidige gegevens te verzamelen en tegelijkertijd de administratieve lasten voor organisaties zo laag mogelijk te houden.

Gegevens leveren

Het CBS zal de verzameling en verstrekking van de beleidsinformatie gaat uitvoeren. Aanbieders van jeugdhulp en gecertificeerde instellingen gaan daarom vanaf 1 januari 2015 een landelijk vastgestelde set gegevens leveren aan het CBS. Vervolgens worden deze gegevens periodiek door het CBS beschikbaar gesteld. De beleidsinformatie komt in ieder geval beschikbaar in de gratis toegankelijk online databank Statline. Alle gemeenten, zorgaanbieders en andere geïnteresseerden ontvangen zo op dezelfde manier dezelfde soort informatie over het jeugdhulpgebruik en de inzet van jeugdbescherming en jeugdreclassering in hun gemeente.

Deze manier van centrale gegevensverzameling maakt het niet alleen mogelijk om vraag en zorggebruik in beeld te brengen, maar ook om gemeenten onderling met elkaar en de landelijke trends te vergelijken.

De komende tijd zullen er door de VNG en beide ministeries meer details bekend worden gemaakt over de verzameling en beschikbaarstelling van de gegevens. Of deze databank de zogeheten Jeugdmonitor, waarin het jeugdzorggebruik momenteel in kaart gebracht wordt, zal gaan vervangen of aanvullen is vooralsnog onduidelijk.

Interessant artikel? Blijf op de hoogte door u aan te melden voor onze gratis nieuwsbrief.