Tagarchief: nieuwe jeugdwet

Zorgcontinuïteit in gedrang door transitie jeugdstelsel

Staatssecretaris Martin van Rijn transitie jeugdstelsel jeugdzorg

Staatssecretaris van Rijn (VWS)
Foto: Roel Wijnants

Op 1 januari 2015 treedt de nieuwe Jeugdwet in werking. In een brief aan de Tweede Kamer informeren staatssecretarissen Van Rijn en Teeven over de voortgang aangaande de inkoopafspraken van de transitie naar het nieuwe jeugdstelsel. Hieruit blijkt dat zij zich zorgen maken over een kwart van de jeugdzorgregio’s. Lees verder

CBS gaat beleidsinformatie gemeentelijke jeugdhulp leveren

CBS nieuwe jeugdwet cijfersOp 1 januari 2015 treedt de Jeugdwet in werking en worden de gemeenten verantwoordelijk voor het hele jeugdveld. Daarom is het belangrijk dat gemeenten vanaf 1 januari 2015 beschikken over goede beleidsinformatie over het jeugdhulpgebruik en de inzet van jeugdbescherming en jeugdreclassering in hun gemeente. Betrouwbaar cijfermateriaal is immers onontbeerlijk waar het gaat over het monitoren en aanpassen van beleid.

De ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en van Veiligheid en Justitie (VenJ) zijn op dit moment bezig om in nauwe samenwerking met de VNG de details van de regeling beleidsinformatie van de nieuwe Jeugdwet uit te werken. De regeling gaat over beleidsinformatie over het jeugdhulpgebruik en de inzet van jeugdbescherming en jeugdreclassering. Doel is om betrouwbare en eenduidige gegevens te verzamelen en tegelijkertijd de administratieve lasten voor organisaties zo laag mogelijk te houden. Lees verder

7 bedenkingen bij de nieuwe jeugdwet

robert vermeiren behandeling jeugdwet jggz

Prof. Dr. Robert Vermeiren

“De gemeenten snappen het niet”, zegt hoogleraar en directeur Kinder-en Jeugdpsychiatrie van Curium LUMC, Universiteit Leiden en het VUMC. “Ze snappen niet dat kinderpsychiaters niet staan te springen om bij hen te mogen. Bizar. Dé uitgelezen kans om zich te bevrijden van het juk der zorgverzekeraars. Gedáán met de terreur van een arbeidsintensief bekostigingssysteem. Ik moet toegeven, soms snap ik het zelf ook niet. De transitie jeugdzorg, die ook de kinderpsychiatrie onder de gemeenten zou brengen, zou veel wrevel kunnen wegwerken”. Lees verder

Jeugdbescherming en -reclassering naar gemeente

jeugdbescherming jeugdreclassering gemeentes gemeenten gemeente

Minister Edith Schippers

Met ingang van 1 januari 2015 is het uitvoeren van jeugdbescherming en jeugdreclassering niet langer voorbehouden aan de Bureaus Jeugdzorg (BJZ), maar gaat de gemeente bepalen wie deze zorg levert. Dat laten het Ministerie van Veiligheid en Justitie, het ministerie van VWS en de VNG weten. Vanaf die datum mogen andere organisaties deze taken ook uitvoeren, mits zij daarvoor zijn gecertificeerd. Deze organisaties zullen deze functies dan uitvoeren in opdracht van de gemeentes. Lees verder