Featured Video Play Icon

“Bureaucratie in de jeugdzorg en TBS-sector zal toenemen”

bureaucratie in de jeugdzorg conrisq groepBureaucratie in de jeugdzorg en forensische psychiatrie moeten de komende jaren teruggedrongen worden, maar met de op handen zijnde bezuinigingen en de daaruit voortvloeiende verantwoordingscultuur, zou het tegendeel wel eens het geval kunnen zijn. Daarvoor waarschuwde Dr. Sanne Verwaaijen, bestuurder van de Conrisq Groep verleden week in Den Haag, bij gelegenheid van de Sportieve Opening van het Parlementaire Jaar.

Geld besteden aan hulpverlenen

Verwaaijen: “Het idee van zorg dichter bij de mensen, georganiseerd in de wijk in plaats van in geïsoleerde, hooggespecialiseerde bolwerken, dat onderschrijven wij volledig. De deskundigheid moet meereizen met het kind. Waar het kind is, daar moet de deskundigheid zijn”. Zij voegt daar echter een waarschuwing aan toe: “Wij willen graag iedere Euro besteden aan de kinderen en de gezinnen die ons keihard nodig hebben. Dát bewaken is een opdracht voor bestuurders de komende tijd en dat wordt best een pittige opgave”, zo zegt Verwaaijen.

Bureaucratie in de jeugdzorg en TBS-sector

Zij verwacht dat dit een pittige opgave wordt omdat zij een toenemende bureaucratie in de jeugdzorg en de TBS-sector voorziet, die zorgverleners zullen moeten organiseren om de door de overheid opgelegde efficiencywinst te realiseren en “elk dubbeltje” verantwoorden. Als gevolg van een dergelijke doorgeschoten verantwoordingscultuur, zal de ziel en bezieling uit het werk in de jeugdzorg en de TBS-sector verdwijnen. “Het risico ontstaat dat we dadelijk zó druk zijn met uitleggen en verantwoorden wat we doen, dat we nauwelijks meer tijd over hebben om datgene te doen wat nodig is. Die bezieling is ook wat mensen doet kiezen voor het werken met mensen in moeilijke situaties”. Zij voorspelt een serieus probleem als die bezieling verdwijnt als gevolg van groeiende bureaucratie in de jeugdzorg en TBS.

Stem mee

Wat denkt u? Gaat Sanne Verwaaijen’s vrees voor meer bureaucratie in de jeugdzorg en TBS-sector uitkomen? Of zal het wel meevallen? Stem mee in onze poll of reageer!

Gaan de bezuinigingen op de jeugdzorg en de forensische GGZ tot meer bureaucratie leiden?
14  · 0 

 

Interessant artikel? Blijf op de hoogte door u aan te melden voor onze gratis nieuwsbrief.