Jeugd-GGZ: gemeentes krijgen meer geld

staatssecretaris van rijn jeugd-ggz

Staatssecretaris van Rijn

Het budget dat de gemeentes na de transitie van de jeugdzorg krijgen ten behoeve van de uitvoering van de jeugd-GGZ, wordt verhoogd. Staatssecretaris van Rijn schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat het budget dat de jeugd-GGZ  na 1 januari 2015 zou ontvangen, opgehoogd wordt van 700 miljoen naar ongeveer 850 miljoen euro. Behalve dat het een financiële meevaller is voor de jeugd-GGZ, biedt dit bericht ook budgettaire helderheid aan gemeentes, zodat ook zij door kunnen met de voorbereiding van de transitie jeugdzorg.

Regionale transitiearrangementen

De verhoging van het budget voor de jeugd-GGZ komt voort uit een “nadere analyse” van de regionale transitiearrangementen. Van Rijn: “Deze ophoging bewijst de grote meerwaarde van de regionale transitiearrangementen. Daardoor hebben we namelijk nu een helder beeld van onvolkomenheden en uitvoeringsvraagstukken ten aanzien van de jeugd-GGZ. We kunnen die nu in goed onderling overleg oplossen zodat de zorg voor kinderen en gezinnen goed blijft lopen.

Jeugd-GGZ en behandeling van ouders

Door het tot stand komen van de regionale transitiearrangementen werd duidelijk dat er een behoorlijk verschil zat tussen de bedragen die voor de gemeenten begroot waren en de middelen die er op dit moment door zorgaanbieders aan de jeugd-GGZ worden uitgegeven. Een nadere analyse van deze budgetten leverde het inzicht op dat het verschil met name verklaard kon worden door het geld dat uitgetrokken wordt voor de GGZ-behandeling van ouders in relatie tot de problemen die hun kinderen ervaren. Ook deze vorm van zorg is na de transitie van de jeugdzorg een verantwoordelijkheid van de gemeentes, maar het budget voor deze zorg was nog niet meegenomen in de ramingen. In de komende weken rekenen GGZ Nederland, de zorgverzekeraars en de staatssecretaris dit budget nog verder technisch door en zullen er nadere uitwerkingen volgen.

Niet alleen duidelijkheid voor jeugd-GGZ

Behalve duidelijkheid voor de jeugd-GGZ, belooft de staatssecretaris dat er voor het begin van 2014 een nieuwe doorrekening van de budgetten per gemeente zal liggen. De verhoging van het beschikbare bedrag voor de jeugd-GGZ zal daarin mee becijferd worden. Dit moet dan voor gemeentes en aanbieders van zorg genoeg zijn om definitieve afspraken te maken over de continuïteit van de zorg voor jeugdigen en hun gezinnen. De transitiecommissie jeugdzorg pleitte hier enige tijd geleden al voor bij de staatssecretaris. Wanneer hij erin slaagt zijn beloftes na te komen, heeft hij aan die oproep voldaan.

Interessant artikel? Blijf op de hoogte door u aan te melden voor onze gratis nieuwsbrief.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *