Voorwaarden voor invoering transitie jeugdzorg

In het kader van de transitie jeugdzorg van de provincies naar gemeenten wil het kabinet ervoor zorgen dat het jeugdstelsel effectiever en eenvoudiger wordt. De stelselwijziging gaat niet alleen om een verandering in de structuur (transitie). Decentralisatie is pas zinvol is als die de bestuurlijke en organisatorische randvoorwaarden creëert voor een inhoudelijke transformatie.

In dit artikel geeft MOVISIE zijn visie op welke randvoorwaarden er concreet op hun plaats zouden moeten zijn om te komen tot een verantwoorde transitie jeugdzorg.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *