Wijkgerichte verpleegkunde rendeert

wijkgericht verpleegkundige praktijk almereZorggroep Almere organiseert sinds 2012 het project “De Verpleegkundige Praktijk” rondom de aanpak en de organisatie van wijkgerichte verpleegkundige zorg. Vanuit kleinschalige praktijken wordt binnen dit project generalistische verpleegkundige zorg geleverd door wijkverpleegkundigen. Zij leveren wijkgericht een integraal aanbod van inzet tot evaluatie. Deze kleinschalige praktijken werken nauw samen met andere professionals in de eerste- en tweede lijn, huisartsenpraktijken, gezondheidscentra en welzijnsorganisaties in de wijk. Binnen deze praktijken wordt de cliënt centraal gesteld zonder domeindiscussies te voeren. Doel is dat de cliënt zo lang mogelijk de regie behoudt en in zijn eigen omgeving  kan blijven functioneren.

Maatschappelijke businesscase

Op basis van dit project is een zogeheten “maatschappelijke businesscase gemaakt, waarin de voor- en nadelen voor de cliënt van de wijkgerichte zorg, uitvoerende organisaties en de maatschappij in beeld zijn gebracht. Daarbij is ook aandacht gegeven aan de gemaakte kosten en hoe deze zich verhouden tot de maatschappelijke opbrengsten ervan.

Het project laat zien dat de verpleegkundige zorg kwalitatief beter en efficiënter wordt georganiseerd wanneer dit wijkgericht gebeurt. Zo heeft de cliënt een vast gezicht en een vast aanspreekpunt, kan vroegsignalering gerichter plaatsvinden en wordt de cliënt minder heen en weer gestuurd tussen hulpverleners

Baten wijkgerichte verpleegkunde

Ook profiteren de mantelzorgers, de aanbieders in de tweede lijn en de gemeente. Zo blijkt door wijkgerichte inzet van verpleegkundigen de productiviteit stijgt en de totale kosten daarvan dalen. Verder wordt de indicatiestelling efficiënter, evenals de inzet van huisartsenzorg.

De mantelzorgers van kwetsbare ouderen worden vaak overbelast, maar dat vermindert door dit project. Dat blijkt uit het feit dat het huisartsenbezoek van deze mensen met 20% afneemt, hun arbeidsparticipatie ruimte krijgt om toe te nemen en er minder vraag ontstaat naar zorgverlof

In 2012 is er al een klein positief verschil  tussen de exploitatie en de totale maatschappelijke baten. Vanaf 2013 nemen de maatschappelijke baten echter fors toe en levert het project fors meer baten op dan dat er kosten zijn, zo beweert zorggroep Almere.

De gehele maatschappelijke businesscase van deze wijkgerichte verpleegkundige praktijk is online in te zien.

Interessant artikel? Blijf op de hoogte door u aan te melden voor onze nieuwsbrief.