Generalistisch werken draait vooral om mensenkennis (video)

Generalistisch werken Henk Spies

Dr. Henk Spies

Generalistisch werken heeft volgens Dr. Henk Spies, directeur van internationale denktank Plus Confidence, vooral te maken met het beheersen van een goede gesprekstechniek en het vermogen om het grotere geheel te kunnen blijven zien in een zee van details. De specialist is dan vooral degene die zijn weg kent in specifieke procedures, wetten, regels en zijn of haar specifieke beroepsdomein. Volgens Spies zou er gestreefd moeten worden naar een mix van generalistische en specialistische kwaliteiten binnen sociale wijkteams. “Je kunt discussiëren over of generalistisch werken iets is dat door iemand met een functie als ‘generalist’ uitgevoerd zou moeten worden of dat het vermogen om vanuit een generalistische optiek te kijken naar een casus, een eigenschap van iedere specialist zou moeten zijn”.

Randvoorwaarden voor generalistisch werken

De randvoorwaarden om binnen een sociaal wijkteam of andere multidisciplinaire teams vanuit een overstijgende blik te komen tot effectief generalistisch werken, zijn volgens Spies zeer divers. “Professionals moeten om te beginnen weten wat ze aan elkaar hebben. Hoeveel uren heeft die ander ter beschikking? Zijn er wachtlijsten? Kunnen we voorrangsbehandelingen regelen? Dat soort kennis is belangrijk om van elkaar te hebben”. Ook zou er een zeker mandaat vanuit de werkgevers van leden van een sociaal wijkteam moeten zijn: “Professionals moeten een bepaalde speelruimte krijgen om samen met de leden van hun team zaken te kunnen doen, zonder dat iedereen binnen de eigen organisatie eerst toestemming moet gaan vragen”.

Doelgerichtheid essentieel

Het allerbelangrijkst vindt hij echter dat er vanuit doelgerichtheid gewerkt wordt. “‘Wat willen we nou eigenlijk bereiken’ is de belangrijkste vraag”. Te vaak ziet Spies dat wetten en regels uitgevoerd worden omwille van het opvolgen van de wetten en regels en dat daarbij de cliën uit het oog verloren wordt. “‘Wat willen we voor de cliënt betekenen en hoe kunnen wetten en regels ons daarbij helpen?’ dát zou de belangrijkste vraag voor generalistisch werken in de praktijk van alledag”.

Interview met Dr. Henk Spies:

Interessant artikel? Blijf op de hoogte door u aan te melden voor onze nieuwsbrief.