Sociale wijkteams: Jaarlijks symposium over “Good practice”-ervaringen

sociale wijkteams symposium good practices eindhovenOp 10 april aanstaande wordt, in samenwerking met De wijk in! het jaarlijks symposium over het werken in sociale wijkteams gehouden. Dit jaar staat dit landelijke evenement voor professionals die werkzaam zijn in of met sociale wijkteams in het teken van de uitwisseling van zogenaamde “good practices” die plaatsvinden in sociale wijkteams uit heel het land.

Zichzelf uitvinden

Als het gaat om het verlenen van hulp, dan zijn sociale wijkteams veelal druk bezig “zichzelf uit te vinden”. Mogen we bepaalde informatie wel delen met een collega uit een andere organisatie? Hoe pakken we het aan met diagnostiek? Welke problemen kunnen we overlaten aan een cliënt en zijn sociale netwerk en waar moet een professional interveniëren? En wat moeten we als dat sociale netwerk nou net iemands probleem in stand houdt?

Uiteraard hangen de antwoorden op deze vragen mede af van de manier waarop sociale wijkteams op een bepaalde plaats organisatorisch vormgegeven zijn: Hoe worden sociale wijkteams bekostigd? Hoe balanceer je als professional tussen organisatiebelangen, de belangen van het wijkteam en goed hulpverlenerschap? Wie verwijst wanneer door naar de tweede lijn? Hoe zit het met de veiligheid? Wie is eindverantwoordelijk?

Symposium sociale wijkteams

Op dit jaarlijkse symposium worden door professionals die vanuit verschillende rollen concrete ervaring hebben met sociale wijkteams, antwoorden gezocht op deze vragen. Daarbij zal op basis van een beknopt overzicht over de actuele stand van zaken in het beleid, gekeken worden naar hoe op verschillende plekken concreet invulling gegeven wordt aan het fenomeen “sociale wijkteams” en de manier waarop zij concreet mensen in wijken tot hulp zijn. Daarin zullen, waar relevant, ook organisatievraagstukken bekeken worden.

Programma

Ivo van Duijneveldt, die werkt in opdracht van het ministerie van VWS spreekt op dit symposium over de actuele stand van zaken in het beleid aangaande sociale wijkteams. Ineke Moerman is jeugdarts en directeur van het CJG Rijnmond en levert een bijdrage over de werkinhoudelijke ervaringen en het werkleerproces van sociale wijkteams in Rijnmond.

Ook de maatschappelijk werkers zijn op deze dag goed vertegenwoordigd. Zowel Riesje Paulissen als Frans Hoving zijn beiden van huis uit maatschappelijk werker en projectleider binnen een sociaal wijkteam. Zij spreken op dit evenement over hun ervaringen met sociale wijkteams. Riesje Paulissen staat stil bij de manier waarop je een goede vraaganalyse maakt, op basis daarvan samen met het gezin doelen formuleert en aan het behalen van die doelen werkt zonder daarbij nodeloos op te schalen of leefgebieden te vergeten. Frans Hoving’s bijdrage betreft de manier waarop professionals binnen het Dorpsteam+ op de Utrechtse Heuvelrug zelf hun werkwijzen en -processen vormgeven en daardoor meer tijd over houden voor de cliënt. Gert Schout zal als OGGZ-onderzoeker tenslotte spreken over “ego-loos” hulpverlenen.

Deelnemers

Inmiddels blijkt de interesse groot. Vele deelnemers, werkzaam bij zorgaanbieders, welzijnsorganisaties, gemeenten, woningcorporaties en hogescholen meldden zich al aan. Geïnteresseerden wordt dan ook aangeraden om snel werk te maken van hun registratie voor dit landelijke symposium. Aanmelden voor dit symposium over “good practice”- ervaringen in sociale wijkteams is mogelijk via de website van de organisatie. Wie er op tijd bij is, krijgt bovendien korting op het standaard inschrijfgeld.

De redactie van De wijk in! zal er in ieder geval bij zijn.

Interessant artikel? Deel het dan via Twitter, LinkedIn of Facebook via de knoppen bovenaan deze pagina. Nog geen abonnee van onze gratis nieuwsbrief? Meld u er dan nu voor aan!