Tagarchief: Hogeschool van Amsterdam

“Integratie van mensen met een beperking kun je niet afdwingen”

integratie beperking rick kwekkeboom hogeschool Amsterdam hva

Dr. Rick Kwekkeboom

Mensen met een psychiatrische aandoening of licht verstandelijke beperking erbij laten horen met behoud van geborgenheid. Daarom gaat het volgens Dr. Rick Kwekkeboom, lector Community Care aan de Hogeschool van Amsterdam. “Centraal daarin staat de kwaliteit van leven van mensen met een beperking en niet het besparen van kosten. Als de overheid kosten wilt besparen zonder bereid te zijn de kwaliteit van de zorg op peil te houden, laat de politici dat dan gewoon zeggen. Vermaatschappelijking is maatwerk en maatwerk is minstens even duur als confectie. Meestal zelfs duurder. Als de transities dus zo doorgaan als ze op dit moment gepland zijn, dan mag de samenleving over 10 jaar rekenen op een rekening die het drievoudige bedraagt van wat er nu op deze doelgroepen bespaard wordt”. Lees verder

10 essentiële bouwstenen voor succesvol ambulant jongerenwerk

ambulant jongerenwerk onderzoekAmbulant jongerenwerk blijkt een meerwaarde te hebben voor de jongeren die daar gebruik van maken. Dat stelden onderzoekers van het lectoraat Youth Spot (HvA) vast in het rapport “Wij zijn de brug naar zelf aan de slag gaan”. De bestudeerde jongeren hadden na tussenkomst van het ambulant jongerenwerk een grotere binding met de samenleving, droegen meer verantwoordelijkheid voor hun eigen leven en lieten positieve gedrags- en houdingsveranderingen zien. Maar niet alleen laat het rapport van de Hogeschool van Amsterdam zien dát het ambulant jongerenwerk impact heeft, het verraadt ook het geheim áchter dat succes. Hieronder worden de tien bouwstenen voor het voetlicht gebracht, die hebben bijgedragen aan het succes van het ambulant jongerenwerk. Het gaat om vijf methodische stappen en vijf methodische principes: Lees verder