Tagarchief: samenwerking

Sociale wijkteams: inhoudelijke samenwerking verdient meer aandacht

sociale wijkteams samenwerking riesje paulissen

Riesje Paulissen

Binnen sociale wijkteams moet de samenwerking op casusniveau meer aandacht krijgen dan momenteel vaak het geval is. Organisatiebelangen spelen daar vaak een complicerende rol in, maar ook het feit dat verschillende organisaties nu eenmaal verschillende mandaten hebben en aan andere regels vastzitten. Gevolg is dat soms de organisatiebelangen prevaleren boven de belangen van de cliënt en dat burgers van verschillende partners in het sociale domein tegenstrijdige signalen krijgen. “Aandacht voor de inhoudelijke samenwerking binnen sociale wijkteams, maar ook tussen sociale wijkteams en bijvoorbeeld een gemeenteloket, is daarom belangrijk”, aldus Riesje Paulissen, projectleider sociale wijkteams bij de gemeente Ede. Lees verder

Samenwerking met mantelzorgers laat te wensen over

samenwerking met mantelzorgers

Foto: Artis Rams

Kwetsbare thuiswonende senioren krijgen vaak zorg van thuiszorgmedewerkers en mantelzorgers. Samenwerking met mantelzorgers is echter voor veel professionals niet vanzelfsprekend. Er blijkt nauwelijks overleg over de zorg voor een oudere tussen beide typen zorgverleners. Slechts in 26% van de relaties tussen alle door de oudere genoemde formele en informele hulpverleners is er overleg over de zorg.

Dat laat onderzoek van de Vrije Universiteit en VU medisch centrum zien. Hoogleraar Informele Zorg Marjolein Broese van Groenou: “Thuiszorgorganisaties moeten hun medewerkers aansturen om structureel contact te leggen met mantelzorgers. Het contact ontbreekt vooral met mantelzorgers die niet inwonen bij de zorgontvanger”.  Lees verder

Generalistisch werken draait vooral om mensenkennis (video)

Generalistisch werken Henk Spies

Dr. Henk Spies

Generalistisch werken heeft volgens Dr. Henk Spies, directeur van internationale denktank Plus Confidence, vooral te maken met het beheersen van een goede gesprekstechniek en het vermogen om het grotere geheel te kunnen blijven zien in een zee van details. De specialist is dan vooral degene die zijn weg kent in specifieke procedures, wetten, regels en zijn of haar specifieke beroepsdomein. Volgens Spies zou er gestreefd moeten worden naar een mix van generalistische en specialistische kwaliteiten binnen sociale wijkteams. “Je kunt discussiëren over of generalistisch werken iets is dat door iemand met een functie als ‘generalist’ uitgevoerd zou moeten worden of dat het vermogen om vanuit een generalistische optiek te kijken naar een casus, een eigenschap van iedere specialist zou moeten zijn”. Lees verder