Tagarchief: zorgbegroting

Begroting 2015: extra middelen voor Wmo

begroting 2015 wmoIn de begroting 2015, die het kabinet op Prinsjesdag presenteerde, is een bedrag van € 72,9 miljard begroot om uit te geven aan zorg. Middels nieuwe, slimme technologieën en innovatie wordt het volgens de regering mogelijk om meer zorg te bieden met dezelfde mankracht, maar tegen lagere kosten. Daarbij wordt de zorg meer toegespitst op de wensen en mogelijkheden van de zorgvrager. Lees verder

Zorgbegroting 2014: gevolgen voor zorg in de wijk

zorgbegroting 2014Op Prinsjesdag werd door de regering de zorgbegroting gepresenteerd als onderdeel van de miljoenennota. De beleidsvoornemens en het geld dat daarvoor wordt vrijgemaakt, zijn bepalend voor de manier waarop in 2014 zorg en welzijn georganiseerd kan worden in de wijken. De belangrijkste beleidsvoornemens voor sociale professionals in de wijk betreffen de jeugdzorg en de extramurale AWBZ-zorg. Het kabinet heeft voor 2014 het nodige voor deze twee terreinen in petto. De belangrijkste beleidswijzigingen worden hieronder per beleidsterrein opgesomd: Lees verder