Tagarchief: gemeenten

10 tips voor een goed functionerende jeugdhulp

tips goed functionerende jeugdhulpSinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdhulp, waarmee zij ook wettelijk verplicht zijn om aan te geven welke outcome-criteria zij hanteren voor jeugdhulpvoorzieningen. Het meten van prestaties op een homogene manier geeft gemeenten, aanbieders en cliënten meer inzicht in de effectiviteit en kwaliteit van de jeugdhulp en de mogelijkheid deze te verbeteren.

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING), de ministeries Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Veiligheid en Justitie, en het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) bieden gemeenten en aanbieders een handreiking, waarin zij een basisset met drie outcome-criteria presenteren. Outcome-criteria zijn indicatoren die rechtstreeks meten of een nagestreefd doel bereikt wordt. Lees verder