Categoriearchief: Decentralisatie zorg

Transitiecommissie: weinig innovatie

Han Noten, voorzitter Transitiecommissie

Han Noten, voorzitter Transitiecommissie

De zorgcontinuïteit lijkt geborgd, er zijn weinig incidenten, maar er is ook nog weinig innovatie. Het zijn een aantal bevindingen van de Transitiecommissie Sociaal Domein die sinds september vorig jaar het proces van de decentralisaties volgt. De commissie bracht vandaag haar tweede rapportage uit. Een interview met voorzitter van de commissie Han Noten. Lees verder

Vakbond sceptisch over daling banenverlies in de zorg

banenverlies zorg decentralisatie transitie

Foto: Martin Gee

Volgens minister Edith Schippers en staatssecretaris Martin van Rijn is het banenverlies dat optreedt als gevolg van de hervormingen in de zorg, kleiner dan verwacht. In plaats van de verwachte 27.000 voltijdbanen, zouden er nu 12.000 fte’s verdwijnen. Dit komt overeen met ongeveer 30.000 mensen die hun baan verliezen. Lees verder

Begroting 2015: extra middelen voor Wmo

begroting 2015 wmoIn de begroting 2015, die het kabinet op Prinsjesdag presenteerde, is een bedrag van € 72,9 miljard begroot om uit te geven aan zorg. Middels nieuwe, slimme technologieën en innovatie wordt het volgens de regering mogelijk om meer zorg te bieden met dezelfde mankracht, maar tegen lagere kosten. Daarbij wordt de zorg meer toegespitst op de wensen en mogelijkheden van de zorgvrager. Lees verder

Gemeenten geven 25 miljoen uit aan advies decentralisatie

transitie jeugdzorg

Foto: Dominik Meissner

Dat gemeenten niet klaar zijn voor de drie decentralisaties van zorg, werk en jeugdbeleid die in 2015 gepland staan, bleek al eerder uit berichten eind augustus. Nu blijkt uit een enquête van Nieuwsuur dat ambtenaren zo onzeker zijn over hun nieuwe taken, dat zij externe adviesbureaus inschakelen. Dit is een goudmijn voor adviesbureaus. Lees verder

Kleine zorgaanbieders in Limburg bundelen krachten

kleine zorgaanbieders Limburg Tessy Gardeniers

Tessy Gardeniers, woordvoerder initiatief Kleinschalige Zorg Limburg

Twaalf kleine zorgaanbieders bundelen hun krachten om zich zo te presenteren richting gemeenten, inspelend op de transitie van de jeugd -en volwassenenzorg. Met name het overnemen van de verstrekking van Persoonsgebonden Budgetten door gemeenten van het Rijk was hiervoor aanleiding. De deelnemende organisaties aan het initiatief Kleinschalige Zorg Limburg zijn vooral kleine zorgaanbieders op het gebied van praktische hulpverlening, begeleiding, dagbesteding, opvoedingsondersteuning en woonbegeleiding. Lees verder

Cliëntondersteuning mensen met een beperking geregeld

cliëntondersteuning beperking wmo

Foto: Bromford

De continuïteit van de cliëntondersteuning voor mensen met een beperking is door afspraken tussen kabinet, VNG en MEE Nederland zekerder geworden. De staatssecretaris laat de Tweede Kamer weten dat de cliëntondersteuning wettelijk geborgd is en bovendien zijn er afspraken gemaakt om ook gedurende de transitie de genoemde ondersteuning te garanderen. Lees verder

4 rollen gemeentes bij decentralisaties

rollen gemeente transitie bart van de gevel

RVZ-onderzoeker Drs. Bart van de Gevel

Gemeenten kunnen verschillende rollen op zich nemen om de decentralisatie succesvol in te vullen. Dat is wat Bart van de Gevel van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg stelt in de notitie “Van rol naar bekostiging in 3D”. Gemeentes kunnen zich in het proces van decentralisatie opstellen als manager, opdrachtgever, marktmeester of partner. Bij elk van deze modellen past een andere bekostigingswijze. Het aanwezige sociale kapitaal in een wijk of gemeente en het aanwezige zorg- en welzijnsaanbod bepalen welke combinatie van rol en bekostiging het beste is. Lees verder

VNG: 100% gemeentes zeer bezorgd om invoering wmo

VNG wmo zorgen jorritsma

VNG-voorzitter Annemarie Jorritsma

De Nederlandse gemeentes maken zich grote zorgen om de invoering van de wet maatschappelijke ondersteuning (wmo). Na het besluit van het kabinet om onderdelen uit het totale wmo-pakket te halen en onder te brengen bij zorgverzekeraars, hebben de gemeenten al “luid en duidelijk” hun ongenoegen bij de staatssecretaris duidelijk gemaakt. VNG-voorzitter Annemarie Jorritsma: “Wij zijn er tot op de dag van vandaag van overtuigd dat dat geen verbeteringen zijn voor de mensen om wie het gaat. Desondanks hebben de gemeenten steeds opnieuw onderhandeld om ervoor te zorgen dat zij hun nieuwe taken op het gebied van de wmo toch goed kunnen uitvoeren”.

Lees verder