e-book “Transities: tussen hoop en vrees”

kafttransitiesplaatjeLectoren van de Hogeschool van Rotterdam, Viaa Hogeschool Zwolle en de Hanzehogeschool Groningen geven in het vandaag verschenen e-book “Transities: tussen hoop en vrees” hun visie op de kansen en valkuilen die de transities in het sociale domein met zich meebrengen. 

Beleidsleren

In het gratis e-book, dat uitgegeven is door De wijk in!, stelt Dr. Toby Witte, lector Maatschappelijke Zorg aan de Hogeschool Rotterdam in het eerste hoofdstuk dat – hoewel er zeker kansen liggen – de overheid onvoldoende lering heeft getrokken uit ervaringen in het verleden. Volgens hem is het buurt- en wijkgericht werken immers niets nieuws. Er lijkt weinig of geen sprake van “beleidsleren” onder beleidsmakers en sociale professionals, waardoor er steeds opnieuw in oude valkuilen getrapt dreigt te worden. Zo heeft onderzoek in het verleden aangetoond dat hechte buurtgemeenschappen, waarin mensen volgens gedeelde normen en waarden samenleven, een mythe blijkt. Desalniettemin gaan veel gemeentes daar wel nog steeds van uit wanneer ze beleid maken.

Informele zorg

Dr. Ir. Marja Jager-Vreugdenhil, lector Samenlevingsvraagstukken aan de Viaa Hogeschool Zwolle, betoogt in het tweede hoofdstuk dat er een scherpe scheiding aangebracht moet worden tussen enerzijds de problematieken waarin de buurt of wijk het gewenste interventieterrein is en anderzijds de problemen waarvoor dat niet geldt. Met name voor het organiseren van informele zorg, blijkt de wijk of de buurt niet de meest voor de hand liggende bron. Dat neemt volgens haar echter niet weg dat, door hun aanwezigheid in de wijk, sociale professionals cliëntgerichter kunnen werken en samenwerken dan voorheen het geval was.

T-shaped professionals

In het derde en laatste hoofdstuk, schrijft Dr. Jeannet Doornenbal (lector Integraal Jeugdbeleid aan de Hanzehogeschool Groningen), samen met senior onderzoeker Dr. Annelies Kassenberg dat de overheid en instellingen niet in staat zijn de pedagogische civil society vorm te geven. Daarom is het volgens hen nodig dat professionals in teams leren om interdisciplinair te werken en zogeheten “T-shaped professionals” te worden. Op dit moment wordt er in de ontwikkeling van de sociale teams volgens beide onderzoekers echter te weinig en niet consequent vanuit een visie op samenwerking en verbinding gestuurd. Er is veelal onduidelijkheid over hoe de CJG’s zich verhouden tot de sociale teams, wie de regie voert over de ontwikkeling van de sociale teams en wie vanuit het werkveld de trekker is.

Delen

Het gratis e-book, dat onder een zogeheten Creative Commons licentie verscheen, staat onder redactie van Dr. Guido van de Luitgaarden, hoofdredacteur van De wijk in! en senior onderzoeker bij het lectoraat Sociale Integratie van Zuyd Hogeschool. Het boek is van een inleiding voorzien door Dr. Nol Reverda, lector Sociale Integratie aan Zuyd Hogeschool.

Download het e-book hier.

In de toekomst ook direct op de hoogte gebracht worden van gratis e-books en het laatste nieuws uit de wereld van het wijkgericht werken? Meld u dan nu aan voor onze gratis nieuwsbrief!