Categoriearchief: transitie jeugdzorg

Jeugdhulpgebruik onvoldoende voorspeld door gemeentelijke monitoren

jeugdhulp vraag aanbod rotterdam onderzoek

Foto: Dimormar

Onderzoekers van de gemeente Rotterdam voerden onlangs een studie uit naar de samenhang tussen hulpbehoefte en jeugdhulpgebruik in de jeugdhulpketen op wijkniveau, met het oog op de decentralisatie van de jeugdzorg. Daaruit blijkt dat het daadwerkelijke gebruik van jeugdhulpaanbod niet goed voorspeld wordt door wat er over hulpvragen bekend is in gemeentelijke monitoren. Populatiekenmerken, zoals afkomst, opleidingsniveau en uitkeringsafhankelijkheid blijken de vraag naar jeugdhulpvoorzieningen beter te voorspellen. Lees verder

Werkzame elementen vernieuwde jeugdbescherming onderzocht

jeugdbescherming gemeenten jeugdreclassering

Foto: Alcuin Lai

Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. Hier valt ook de jeugdbescherming onder. Met investeringen van het ministerie van Veiligheid en Justitie de afgelopen jaren, zijn er vernieuwingen, zogenaamde ‘vliegwiel’-projecten, ontwikkeld en getest binnen de jeugdbescherming. Met deze nieuwe ontwikkelingen moeten er minder jeugdbeschermingsmaatregelen plaatsvinden, en de jeugdbeschermingsmaatregelen die wel plaatsvinden, moeten zo kort mogelijk duren. Daarbij zou de veiligheid van het kind centraal moeten blijven staan. Door het verminderen en verkorten van de jeugdbeschermingsmaatregelen is het de bedoeling dat de kosten voor jeugdzorg worden verlaagd. Lees verder

Behalve continuïteit ook toegang jeugdzorg in gevaar

leonard geluk transitiecommissie stelselherziening jeugd continuïteit toegang jeugdzorg

Leonard Geluk, voorzitter TSJ

Behalve de continuïteit van de jeugdzorg in Nederland komt ook de toegang steeds meer in het gedrang. Deze conclusie kan getrokken worden  uit een nieuw onderzoek van de Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd (TSJ). De TSJ houdt toezicht op de transitie van jeugdzorg naar de gemeenten. Lees verder

Zorgcontinuïteit in gedrang door transitie jeugdstelsel

Staatssecretaris Martin van Rijn transitie jeugdstelsel jeugdzorg

Staatssecretaris van Rijn (VWS)
Foto: Roel Wijnants

Op 1 januari 2015 treedt de nieuwe Jeugdwet in werking. In een brief aan de Tweede Kamer informeren staatssecretarissen Van Rijn en Teeven over de voortgang aangaande de inkoopafspraken van de transitie naar het nieuwe jeugdstelsel. Hieruit blijkt dat zij zich zorgen maken over een kwart van de jeugdzorgregio’s. Lees verder

Transitie jeugdzorg: 330 miljoen meer naar gemeenten

transitie jeugdzorg meer geldStaatssecretarissen Martin van Rijn (VWS) en Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) presenteren via de meicirculaire het definitieve budget waarmee de gemeentes de transitie van de jeugdzorg moeten gaan uitvoeren. Gemeenten krijgen in 2015 zo’n 3,9 miljard euro om hun nieuwe jeugdtaken uit te voeren. Gemeenten hadden sinds vorig jaar al 95 procent zekerheid over het budget dat ze ontvangen voor hun nieuwe verantwoordelijkheden. Dat is volgens de bewindslieden nu 100 procent. Lees verder

Transitiecommissie: Transitie jeugdzorg op 1 januari 2015 problematisch

transitiecommissie transitie jeugdzorgDe transitiecommissie stelselherziening jeugdzorg vraagt zich hardop af of 1 januari 2015 als datum waarop de jeugdzorg “over” gaat naar de gemeentes, gehandhaafd kan worden. De commissie, onder leiding van Leonard geluk, lepelt een waslijst met problemen op waar het de transitie en de onduidelijkheid daaromtrent betreft. Zowel de beloofde “zachte landing” van de jeugdzorg bij de gemeenten als de zorgcontinuïteit dreigen bij het handhaven van die datum in het gedrang te komen. Lees verder

Jeugd-ggz: Afspraken over zorginkoop met gemeenten en zorgverzekeraars

jeugd-ggz zorginkoop gemeenten zorgverzekeraarsVNG en Zorgverzekeraars Nederland zijn met de staatssecretaris van VWS tot afspraken gekomen die een “zachte landing” van de jeugd-ggz in het nieuwe stelsel waarborgen. De afspraak houdt in dat gemeenten vanaf 2015 inhoudelijk en budgettair verantwoordelijk zijn voor de zorginkoop. Gemeenten gaan de inkoop van zorg in het kader jeugd-ggz zelf uitvoeren en worden daarbij ondersteund door de zorgverzekeraars, zodat binnen de regionale inkoopafspraken ruimte ontstaat voor de verbinding van de jeugd-ggz met andere vormen van jeugdhulp, sociale wijkteams, de huisarts, de jeugdgezondheidszorg en de school. De verzekeraars zullen bij de zorginkoop een adviesrol gaan vervullen. Dat laat staatssecretaris Van Rijn weten in een brief aan de Tweede Kamer. Lees verder

7 bedenkingen bij de nieuwe jeugdwet

robert vermeiren behandeling jeugdwet jggz

Prof. Dr. Robert Vermeiren

“De gemeenten snappen het niet”, zegt hoogleraar en directeur Kinder-en Jeugdpsychiatrie van Curium LUMC, Universiteit Leiden en het VUMC. “Ze snappen niet dat kinderpsychiaters niet staan te springen om bij hen te mogen. Bizar. Dé uitgelezen kans om zich te bevrijden van het juk der zorgverzekeraars. Gedáán met de terreur van een arbeidsintensief bekostigingssysteem. Ik moet toegeven, soms snap ik het zelf ook niet. De transitie jeugdzorg, die ook de kinderpsychiatrie onder de gemeenten zou brengen, zou veel wrevel kunnen wegwerken”. Lees verder

Transforminderen (redactioneel)

Transforminderen

Dr. Guido van de Luitgaarden

Nog een klein jaar en dan moeten de transities in het sociale domein een feit zijn. Het moet dichter bij de burger, in de wijk, laagdrempelig, preventief, met eigen kracht en ondersteund door het maatschappelijk middenveld. En dat is geen geringe opgave. Terugkijkend op waar het de afgelopen tijd in het vertoog met betrekking tot het sociale domein over ging, dan was het vooral over bestuurlijke en financiële aangelegenheden. Waar in eerste instantie nog gesproken werd over transitie én transformatie, lijkt het de laatste tijd nog alleen te gaan over de transities. Iedereen lijkt vooral druk bezig met verantwoordelijkheden die van provincies en Rijk overgaan naar gemeentes, aanpassing van wetten, het smeden van regionale arrangementen en het veiligstellen van het eigen bestaansrecht in het nieuwe zorglandschap. Met de beleidsmatige en organisatorische kant dus. Maar wat is er gebeurd met de transformatie? Lees verder

Staatssecretarissen: “Zachte landing” voor bureaus jeugdzorg

Staatssecretaris Martin van Rijn jeugdzorg

Staatssecretaris van Rijn (VWS)
Foto: Roel Wijnants

Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) en staatssecretaris Fred Teeven (VenJ) hebben met IPO en VNG concrete waarborgen vastgesteld over de continuïteit van de Bureaus Jeugdzorg. Zij zullen zich naar eigen zeggen maximaal inspannen om voor de huidige Bureaus Jeugdzorg en hun medewerkers een “zachte landing” in het nieuwe jeugdstelsel te realiseren. Eerder dreigde een aantal bureaus jeugdzorg als gevolg van problemen met de totstandkoming van regionale transitiearrangementen, nog vóór de overgang naar het nieuwe stelsel failliet te gaan. Er werd ook hardop gedacht over het aanvragen van collectief ontslag voor alle bureau jeugdzorg medewerkers. Deze dreiging lijkt met deze maatregel van de baan. Lees verder