Transitie jeugdzorg: 330 miljoen meer naar gemeenten

transitie jeugdzorg meer geldStaatssecretarissen Martin van Rijn (VWS) en Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) presenteren via de meicirculaire het definitieve budget waarmee de gemeentes de transitie van de jeugdzorg moeten gaan uitvoeren. Gemeenten krijgen in 2015 zo’n 3,9 miljard euro om hun nieuwe jeugdtaken uit te voeren. Gemeenten hadden sinds vorig jaar al 95 procent zekerheid over het budget dat ze ontvangen voor hun nieuwe verantwoordelijkheden. Dat is volgens de bewindslieden nu 100 procent.

Korting jeugdzorg 3%

Van Rijn: “Mooi dat deze mijlpaal is bereikt, zeven maanden voordat gemeenten bestuurlijk en financieel verantwoordelijkheid zijn voor de zorg en ondersteuning voor kinderen en gezinnen. Nu de cijfers definitief zijn, zien we ook dat de korting in 2015 beperkt is, zo’n 3 procent. Hierdoor kunnen gemeenten en jeugdzorginstellingen verantwoorde afspraken maken.”

Teeven: “De wet is helder. Het laatste restje van het budget is definitief. Gemeenten hebben nu onbelemmerd zicht op de eindstreep. Zij kunnen hun inkoopafspraken afronden en er voor zorgen dat kinderen en gezinnen straks bij goeie professionals terecht kunnen als ze het nodig hebben.”

Genoeg jeugdzorg inkopen in transitiejaar

De staatssecretarissen roepen gemeenten en zorginstellingen op in de overgangssituatie verantwoorde afspraken te maken. Zij stellen dit in reactie op signalen dat gemeenten drastisch minder zorg inkopen en dat instellingen overwegen om alvast medewerkers te ontslaan.

Van Rijn: “Met 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur gaan we minder langs elkaar werken in de jeugdzorg. Dat betekent natuurlijk iets voor de totale hoeveelheid banen in de jeugdzorg. Maar met de beperkte korting in 2015 en de wettelijk vastgelegde overgangsrechten van bestaande zorgafspraken moet het mogelijk zijn een verantwoorde overgang te realiseren. Als gemeenten en zorginstellingen redelijke en rustige afspraken maken worden de belangen van kinderen, gezinnen en medewerkers het beste gediend.”

Bureau Jeugdzorg na transitie: van werk naar werk

Voor de 15 Bureaus Jeugdzorg geldt dat er voor een deel van het personeel geen werk meer zal zijn vanaf 1 januari 2015, omdat zij dan immers niet langer als taak hebben om zorgindicaties te geven. Van Rijn en Teeven verwachten dat in de komende periode duidelijk wordt voor hoeveel mensen dat geldt. Inzet is om zoveel mogelijk medewerkers van werk naar werk te begeleiden. Wat dat betreft wordt de hoop gevestig op bijvoorbeeld de nieuwe sociale wijkteams van gemeenten. Daar zullen ervaren professionals nodig zijn om kinderen en gezinnen naar de juiste hulpverleners door te kunnen verwijzen.

330 miljoen méér voor jeugdzorg

In vergelijking met de laatste update van de budgetten, die in december 2013 plaatsvond, is er zo’n 330 miljoen budget toegevoegd aan het totaalbudget dat overgaat naar de gemeenten. Dat komt vooral omdat begin 2014 precies is vastgesteld welk deel van de jeugd AWBZ taken naar gemeenten gaan en wat onderdeel is van het wetsvoorstel Langdurige Zorg. Daarnaast is er op basis van de laatste gegevens van de zorgverzekeraars een betere inschatting gemaakt van het aandeel jeugd in het totale budget voor de geestelijke gezondheidszorg. Tevens is bekend geworden welke vergoeding gemeenten gaan ontvangen voor uitvoeringskosten. Bovendien groeit de vraag naar zorg nog steeds. Doordat gegevens hierover onlangs bekend werden, heeft dit voor alle geldstromen geleid tot een kleine ophoging van de budgetten.

Interessant artikel over de transitie jeugdzorg? Abonneer u nu op onze gratis nieuwsbrief en mis nooit meer iets!