Staatssecretarissen: “Zachte landing” voor bureaus jeugdzorg

Staatssecretaris Martin van Rijn jeugdzorg

Staatssecretaris van Rijn (VWS)
Foto: Roel Wijnants

Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) en staatssecretaris Fred Teeven (VenJ) hebben met IPO en VNG concrete waarborgen vastgesteld over de continuïteit van de Bureaus Jeugdzorg. Zij zullen zich naar eigen zeggen maximaal inspannen om voor de huidige Bureaus Jeugdzorg en hun medewerkers een “zachte landing” in het nieuwe jeugdstelsel te realiseren. Eerder dreigde een aantal bureaus jeugdzorg als gevolg van problemen met de totstandkoming van regionale transitiearrangementen, nog vóór de overgang naar het nieuwe stelsel failliet te gaan. Er werd ook hardop gedacht over het aanvragen van collectief ontslag voor alle bureau jeugdzorg medewerkers. Deze dreiging lijkt met deze maatregel van de baan.

Het Rijk stelt vast dat bureaus jeugdzorg op korte termijn helderheid nodig hebben over hun positie wanneer de gemeenten straks verantwoordelijkheid dragen voor de jeugdzorg. Het gaat dan met name over welke functies gemeenten bij hen afnemen, welk budget zij beschikbaar stellen voor deze functies en in hoeverre zij personeel van de huidige bureaus jeugdzorg willen inzetten in het nieuwe stelsel.

80 procent van budget ‘gegarandeerd’

De nadere waarborgen die zijn afgesproken houden in dat gemeenten alle ruimte houden om hun intensieve voorbereiding op het nieuwe jeugdstelsel voort te zetten. Per jeugdzorgregio kunnen zij op maat afspraken maken over wat zij afnemen van Bureau Jeugdzorg. Als die regionale afspraken op 28 februari echter niet hebben geleid tot garanties over continuïteit van de benodigde functies en de noodzakelijke infrastructuur in 2015, treedt een overgangsregeling in werking. Die houdt in dat gemeenten voor 2015 een budgetgarantie moeten geven aan de Bureaus Jeugdzorg van minimaal 80% van het budget in 2014.

Met deze nadere waarborgen kunnen alle Bureaus Jeugdzorg zich volgens beide staatssecretarissen op korte termijn verantwoord voorbereiden op de situatie vanaf 2015.

Interessant artikel? Meld je dan nu aan voor onze gratis nieuwsbrief!