Jeugd-ggz: Afspraken over zorginkoop met gemeenten en zorgverzekeraars

jeugd-ggz zorginkoop gemeenten zorgverzekeraarsVNG en Zorgverzekeraars Nederland zijn met de staatssecretaris van VWS tot afspraken gekomen die een “zachte landing” van de jeugd-ggz in het nieuwe stelsel waarborgen. De afspraak houdt in dat gemeenten vanaf 2015 inhoudelijk en budgettair verantwoordelijk zijn voor de zorginkoop. Gemeenten gaan de inkoop van zorg in het kader jeugd-ggz zelf uitvoeren en worden daarbij ondersteund door de zorgverzekeraars, zodat binnen de regionale inkoopafspraken ruimte ontstaat voor de verbinding van de jeugd-ggz met andere vormen van jeugdhulp, sociale wijkteams, de huisarts, de jeugdgezondheidszorg en de school. De verzekeraars zullen bij de zorginkoop een adviesrol gaan vervullen. Dat laat staatssecretaris Van Rijn weten in een brief aan de Tweede Kamer.

Scholing inkoop jeugd-ggz

De eerste helft van 2014 wordt door de gemeenten gebruikt voor scholing van hun inkopers over jeugd-ggz en voor overdracht van kennis en informatie van de verzekeraars. De feitelijke inkoopgesprekken met aanbieders gaan vanaf juli 2014 plaatsvinden. De inkoop zal, zo hoopt de staatssecretaris, vóór 1 januari 2015 afgerond zijn.

Met de door de VNG en zorgverzekeraars Nederland gemaakte afspraken zijn de gemeenten vanaf 2015 inhoudelijk en budgettair verantwoordelijk voor de inkoop van de jeugd-ggz. Gemeenten committeren zich daarmee aan het beschrijven van het algemene kader waarbinnen ze in 2015 gaan opereren en de activiteiten die ze gaan ondernemen om tot een goede inkoop van de jeugd-ggz te komen.

Jeugdhulpregio’s

De jeugdhulpregio’s vormen de organisatorische en inhoudelijke basis, wat betekent dat de inkooprelatie van de jeugd-ggz ontstaat op de schaal van deze 42 regio’s. Binnen een regio wordt een aanspreekpunt, bestaande uit twee of drie gemeenten, voor zorgverzekeraars tot stand gebracht. Ter ondersteuning daarvan zal de VNG een landelijk ondersteuningsprogramma inrichten, gericht op onder meer het verspreiden van kennis over jeugd-ggz, het opstellen van handreikingen en het opstellen van ondersteunende formats zoals modelovereenkomsten. Ook zal vanuit dit ondersteuningsprogramma capaciteit beschikbaar komen om de regio’s, wanneer dat nodig is, met inkoopdeskundigen te ondersteunen.

Adviesrol voor zorgverzekeraars

Gemeenten zullen volgens de brief van Van Rijn de periode tot en met juni 2014 gebruiken voor de marktinventarisatie,het opstellen van het inkoop beleid aangaande de jeugd-ggz en de overdracht van informatie door de zorgverzekeraars. De feitelijke gesprekken over de zorginkoop vinden vanaf juli 2014 plaats.Voor de zorgverzekeraars hebben deze afspraken als gevolg dat ze in 2014 een adviesrol vervullen voor de gemeenten ter ondersteuning van de inkoop voor 2015. Daarbij richten de zorgverzekeraars zich op de beleidsvoorbereiding. Daar vallen de inventarisatie van het regionale GGZ-veld en de voorbereiding van de inkoop onder.Per regio wordt één zorgverzekeraar aangewezen die deze adviesrol vervult.Over de inzet van verzekeraars in de periode van 1 maart tot 1 juli 2014 worden concrete afspraken gemaakt op landelijk niveau tussen de VNG en Zorgverzekeraars Nederland.

Middellange termijn

Eventuele inzet van verzekeraars voor het beantwoorden van vragen over de jeugd-ggz na 1 juli 2014 kan regionaal besproken worden, zo is te lezen in de brief. In de loop van 2014 verkennen de VNG en Zorgverzekeraars Nederland verder welke rol de verzekeraars vanaf 2015 kunnen vervullen in het landelijk ondersteuningsteam. Ook zijn er afspraken gemaakt over de randvoorwaarden rondom deze afspraak. Zo gaan gemeenten in ieder geval tot en met 2017 verder met de huidige productstructuren, bestaande uit zorgzwaarte-prestaties voor de generalistische basis-ggz en DBC’s voor de gespecialiseerde ggz. Binnen deze periode van drie jaar wordt overwogen of de bestaande productstructuur voortgezet zal worden of dat voor een ander bekostigingssysteem gekozen wordt. De VNG bekijkt of het voor de afhandeling van administratie en facturatie van de jeugd-ggz mogelijk is om aan te sluiten bij het huidige Vecozo portaal van de verzekeraars.

Interessant artikel? Blijf op de hoogte door u aan te melden voor onze gratis nieuwsbrief.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *