Herstelgericht werken met psychose-patiënten biedt nieuw perspectief

herstelgericht werken training psychoses onderzoek

Dr. Greet Wilrycx

Gestigmatiseerd worden vanwege een ernstig psychisch probleem kan het herstel hiervan onnodig vertragen. Professionele hulpverleners kunnen dit voorkomen door samen met hun cliënten te focussen op het leren omgaan met de aandoening. Een nieuw trainingsprogramma blijkt hulpverleners goed te helpen bij dit zogeheten ‘herstelgericht werken’.

“Wie ooit een psychose heeft gehad, kan zijn toekomst wel vergeten. Dat was lange tijd de opvatting van psychologisch hulpverleners”, vertelt Greet Wilrycx, psychotherapeut bij de GGz Breburg in Breda. “Sinds een jaar of tien weten we dat het leven wel degelijk door kan gaan na een psychose. Hulpverleners kunnen samen met de cliënt onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. Veel professionals zijn echter nog niet gewend deze nieuwe benaderingswijze ten aanzien van herstel toe te passen.”

Trainingsprogramma herstelgericht werken

Wilrycx onderzocht de effectiviteit van een trainingsprogramma dat hierin verandering moet brengen door professionals voor toe te rusten voor herstelgericht werken. Hulpverleners van de GGz Breburg kregen niet alleen informatie over de nieuwe werkwijze, maar werkten met rollenspelen ook aan een attitudeverandering. Van ervaringsdeskundigen kregen zij te horen, hoe de omgang met professionals het leven van cliënten kan beïnvloeden.

“De verhalen van ervaringsdeskundigen zijn soms heel confronterend voor de hulpverleners”, vertelt Wilrycx, die onlangs op een proefschrift over herstelgericht werken promoveerde aan de Universiteit van Tilburg. “Ze maken duidelijk dat stigmatisering door de samenleving én hulpverleners het herstelproces vertragen. Vroeger leerden we bijvoorbeeld dat iemand zijn studie net zo goed kon opgeven na een psychose, nu weten we dat dit helemaal niet nodig is. Als hulpverleners zelf geloven dat herstel mogelijk is, zijn ze ook beter in staat hun cliënten deze hoop te geven.”

Positievere houding

De training rondom het herstelgericht werken vond plaats over een periode van twee jaar, waarin 210 hulpverleners twee keer twee dagen werden getraind. Uit enquêtes aan zowel de hulpverleners als de cliënten bleek dat de hulpverleners na de training inderdaad een positievere houding hadden. Hun cliënten met ernstige psychische problemen bleken bovendien beter in staat te zijn nieuwe dingen te leren en waren meer gemotiveerd hun mogelijkheden te onderzoeken.

Opvallend genoeg gold dit in sterkere mate voor mannelijke cliënten dan voor vrouwelijke. “Mannelijke cliënten zijn beter in staat zichzelf actiever op te stellen en zichzelf te motiveren iets nieuws te ondernemen”, zegt Wilrycx. “Waarom dat zo is, weten we nog niet.” Het trainingsprogramma wordt in heel Nederland uitgerold voor zowel psychologisch hulpverleners als het hoger management.

Een artikel dat Wilrycx eerder over herstelgericht werken publiceerde is in te zien op de site van the Scientific World Journal.

Interessant artikel? Blijf op de hoogte door u aan te melden voor onze gratis nieuwsbrief.