5 experts over het sociale netwerk van GGZ- en LVB-cliënten

licht verstandelijke beperking GGZ sociaal netwerk symposiumVijf deskundigen spreken op 26 september aanstaande op een landelijk symposium in Eindhoven over het werken met het sociale netwerk van GGZ-cliënten en mensen met een licht verstandelijke beperking. Het symposium is gericht op professionals in de geestelijke gezondheidszorg en de zorg voor mensen met een licht verstandelijke beperking, evenals andere werkers, managers en beleidsmakers die met deze problematiek te maken hebben. Voor verschillende beroepsgroepen van sociale professionals zijn registerpunten verbonden aan deelname aan dit evenement.

Sprekers

  1. Dr. Ir. Rick Kwekkeboom zet op basis van onderzoek uiteen wat er van wijkbewoners en professionele ondersteuners nodig is om mensen met een licht verstandelijke beperking en / of GGZ-problematiek binnen een wijk tot hun recht te laten komen.
  2. Drs. Rianne Weesenbeek spreekt over de inzet van een docu-drama om de betrokkenheid van de buurt bij mensen met een psychiatrische achtergrond te stimuleren. 
  3. Drs. Marianne van Bakel levert een bijdrage over het werken met HEE-teams, waarin HEE een afkorting is voor Herstel, Empowerment en Ervaringsdeskundigheid.
  4. Drs. Otto Has praat over wijk- en regiogerichte FACT-teams. Deze teams hebben (ook) de taak het helpen opbouwen van maatschappelijke steunsystemen voor mensen met een psychiatrische aandoening. In deze presentatie zal worden stilgestaan bij wat professionals in de praktijk kunnen doen met het sociale netwerk van een cliënt in de context van het (forensisch) FACT.
  5. Drs. Kristel Pilkes en Piet Alkema gaan in op de manier waarop maatwerk gerealiseerd kan worden in de Intensieve Psychiatrische Gezinsbehandeling (IPG) voor GGZ- en LVB cliënten. Gebied- en systeemgericht werken blijken volgens hen werkzame ingrediënten in combinatie met samenwerken met scholen, CJG’s en ketenpartners.

De dag wordt voorgezeten door Dr. Xavier Moonen, docent aan de Universiteit van Amsterdam en voorzitter van het landelijk kennisplatform LVB.

Inschrijven

Nadere informatie en mogelijkheid tot inschrijven is te vinden op de website van het Euregionaal Congresburo.