Tagarchief: herstel

Herstelgericht werken met psychose-patiënten biedt nieuw perspectief

herstelgericht werken training psychoses onderzoek

Dr. Greet Wilrycx

Gestigmatiseerd worden vanwege een ernstig psychisch probleem kan het herstel hiervan onnodig vertragen. Professionele hulpverleners kunnen dit voorkomen door samen met hun cliënten te focussen op het leren omgaan met de aandoening. Een nieuw trainingsprogramma blijkt hulpverleners goed te helpen bij dit zogeheten ‘herstelgericht werken’.

“Wie ooit een psychose heeft gehad, kan zijn toekomst wel vergeten. Dat was lange tijd de opvatting van psychologisch hulpverleners”, vertelt Greet Wilrycx, psychotherapeut bij de GGz Breburg in Breda. “Sinds een jaar of tien weten we dat het leven wel degelijk door kan gaan na een psychose. Hulpverleners kunnen samen met de cliënt onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. Veel professionals zijn echter nog niet gewend deze nieuwe benaderingswijze ten aanzien van herstel toe te passen.” Lees verder