Tagarchief: transitiecommissie jeugdzorg

Behalve continuïteit ook toegang jeugdzorg in gevaar

leonard geluk transitiecommissie stelselherziening jeugd continuïteit toegang jeugdzorg

Leonard Geluk, voorzitter TSJ

Behalve de continuïteit van de jeugdzorg in Nederland komt ook de toegang steeds meer in het gedrang. Deze conclusie kan getrokken worden  uit een nieuw onderzoek van de Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd (TSJ). De TSJ houdt toezicht op de transitie van jeugdzorg naar de gemeenten. Lees verder

Transitiecommissie: Transitie jeugdzorg op 1 januari 2015 problematisch

transitiecommissie transitie jeugdzorgDe transitiecommissie stelselherziening jeugdzorg vraagt zich hardop af of 1 januari 2015 als datum waarop de jeugdzorg “over” gaat naar de gemeentes, gehandhaafd kan worden. De commissie, onder leiding van Leonard geluk, lepelt een waslijst met problemen op waar het de transitie en de onduidelijkheid daaromtrent betreft. Zowel de beloofde “zachte landing” van de jeugdzorg bij de gemeenten als de zorgcontinuïteit dreigen bij het handhaven van die datum in het gedrang te komen. Lees verder

Transitiecommissie jeugdzorg wil duidelijkheid

Transitiecommissie jeugdzorg leonard geluk

Mr. Leonard Geluk

De transitiecommissie Jeugdzorg constateert in een tussentijdse rapportage dat transitie van de jeugdzorg weliswaar op stoom komt, maar dat gemeentes en zorgaanbieders dringend behoefte hebben aan duidelijkheid van staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Als die duidelijkheid er niet op tijd komt, dan dreigt de transitie vertraging op te lopen. Behalve het Rijk moeten volgens de transitiecommissie jeugdzorg ook de zorgverzekeraars snel in actie komen. Zij blijken in onvoldoende mate bereid om hun deskundigheid te delen met andere, bij de stelselherziening betrokken partijen.

Zo formuleerde de commissie onder voorzitterschap van Leonard Geluk, een reeks aan aanbevelingen die omarmd dienen te worden, wil de transitie van de jeugdzorg een succes worden. Lees verder