Vakbond sceptisch over daling banenverlies in de zorg

banenverlies zorg decentralisatie transitie

Foto: Martin Gee

Volgens minister Edith Schippers en staatssecretaris Martin van Rijn is het banenverlies dat optreedt als gevolg van de hervormingen in de zorg, kleiner dan verwacht. In plaats van de verwachte 27.000 voltijdbanen, zouden er nu 12.000 fte’s verdwijnen. Dit komt overeen met ongeveer 30.000 mensen die hun baan verliezen.

€ 100 miljoen voor scholing en werkbegeleiding medewerkers in de zorg

Deze daling is volgens de bewindslieden een gevolg van extra middelen die het kabinet beschikbaar heeft gesteld als uitvloeisel van een akkoord met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten eind 2013, en een begrotingsoverleg van begin 2014 met de ChristenUnie, D66 en SGP. Het kabinet stelt € 100 miljoen beschikbaar om ondersteuning te bieden aan sociale partners. Deze sociale partners hebben sectorplannen opgesteld, waarmee zij medewerkers in de zorg willen scholen en begeleiden naar nieuw werk. Staatssecretaris Van Rijn: ‘We zijn ons er heel erg van bewust dat veel mensen in onzekerheid zitten over hun baan. Daarom laten we dit niet los. Het is hoopgevend om te zien dat onze extra middelen echt effect hebben voor de werkers in de zorg. Veel minder mensen gaan hun baan verliezen. En hier houdt het niet op wat ons betreft. We blijven er alles aan doen om zoveel mogelijk banen te behouden en mensen van werk naar werk te begeleiden.’ Het verwachte banenverlies is een van de gevolgen van de hervormingen in de zorg, waarbij gemeenten verantwoordelijk worden voor de inkoop van zorg. Omdat veel gemeenten nog altijd geen zekerheid aan zorgaanbieders kunnen geven over de budgetten voor het komende jaar, zijn zorgaanbieders gedwongen om te bezuinigen.

Abvakabo FNV verwacht hoger banenverlies

De vakbond Abvakabo FNV is nog sceptisch over de ‘positieve’ cijfers. Zo neemt het kabinet de tijdelijke contracten die niet verlengd worden niet mee in de berekening van het verwachte banenverlies. Abvakabo verwacht dat het uiteindelijke cijfer veel hoger ligt. Op dit moment staat de ontslagenteller op meer dan 26.000, en er komen nog meer bezuinigingen bij. De vakbond doet naar eigen zeggen zijn uiterste best om bezuinigingen en banenverlies tegen te houden en samen met de zorginstellingen andere oplossingen te zoeken.

Druppel op een gloeiende plaat

De extra middelen van het kabinet hebben wel effect, maar volgens Lilian Marijnissen, bestuurder van de vakbond Abvakabo FNV, is dit ‘maar een druppel op de gloeiende plaat’. De extra miljoenen wegen niet op tegen de miljardenbesparingen die nog gepland staan. En ook al zou er nog meer geld vrijkomen, dan duurt het waarschijnlijk nog een hele tijd totdat dit geld daadwerkelijk bij de instellingen ligt. Dan zijn volgens de bond de ontslagen al gevallen, met name omdat de verwachting is dat de zorgaanbieders geen risico’s willen of kunnen lopen. Interessant artikel? Meld u dan nu aan voor de gratis nieuwsbrief en mis nooit meer iets!