Tagarchief: mantelzorg

Vrijheidsbeperkende maatregelen in thuiszorg bij dementie

mantelzorgers en thuiszorg

Foto: Artis Rams

Hoewel vrijheidsbeperkende maatregelen als gevolg van betere voorlichting en vernieuwende werkwijzen in verpleeghuizen enorm zijn teruggedrongen, is de situatie in de thuiszorg zorgwekkend. Dit blijkt uit een onderzoek van de Universiteit van Maastricht dat onlangs op een conferentie in Washington DC werd gepresenteerd. Dit is het eerste grote onderzoek naar vrijheidsbeperking in de eigen woning. Lees verder

Samenwerking met mantelzorgers laat te wensen over

samenwerking met mantelzorgers

Foto: Artis Rams

Kwetsbare thuiswonende senioren krijgen vaak zorg van thuiszorgmedewerkers en mantelzorgers. Samenwerking met mantelzorgers is echter voor veel professionals niet vanzelfsprekend. Er blijkt nauwelijks overleg over de zorg voor een oudere tussen beide typen zorgverleners. Slechts in 26% van de relaties tussen alle door de oudere genoemde formele en informele hulpverleners is er overleg over de zorg.

Dat laat onderzoek van de Vrije Universiteit en VU medisch centrum zien. Hoogleraar Informele Zorg Marjolein Broese van Groenou: “Thuiszorgorganisaties moeten hun medewerkers aansturen om structureel contact te leggen met mantelzorgers. Het contact ontbreekt vooral met mantelzorgers die niet inwonen bij de zorgontvanger”.  Lees verder

Vrijwilligerswerk in de zorg kent grenzen

vrijwilligerswerk in de zorg SCP

Foto: Mosman Council

Vrijwilligerswerk in de zorg voor medeburgers wordt steeds meer gevraagd vanwege de invoering van de wet maatschappelijke ondersteuning. Onderzoek door het Sociaal-Cultureel Planbureau (SCP) laat zien dat mensen best bereid zijn om vrijwilligerswerk in de zorg voor de medemens te verrichten, wanneer het gaat om betrekkelijk eenvoudige, weinig tijdrovende zorg. De animo van vrijwilligers voor het leveren van moeilijke en zware zorg blijkt echter klein, zo stelt het SCP in het rapport “Vrijwillige inzet en ondersteuningsinitiatieven”, waarin onder meer de zorgbereidheid van vrijwilligers in een vijftal gemeenten is onderzocht. Lees verder