Rotterdam: diagnostisch team vult sociaal wijkteam aan

diagnostisch teamOok in 55 Rotterdamse wijken komen wijkteams die bestaan uit vertegenwoordigers van jeugdhulpinstellingen, welzijnsorganisaties, schoolmaatschappelijk werk en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Elk van deze teams zal uit drie tot acht professionals bestaan. Deze teams worden op hun beurt ondersteund door diagnostische teams.

Diagnostisch team

Als de generalisten in een wijkteam zien dat een jongere meer specialistische hulp nodig heeft, wordt een multidisciplinair diagnostisch team ingeschakeld. Zulke teams beschikken over diagnostische deskundigheid die in de regel niet in een regulier sociaal wijkteam aanwezig is. Zij bepalen welke specialistische zorg nodig is en wie deze het beste kan leveren. Ook hebben deze teams afspraken met de samenwerkingsverbanden passend onderwijs in de stad, zodat de diagnostiek ten behoeve van onderwijsondersteuning meegenomen kan worden in de gehele hulpvraag. De generalist uit het wijkteam blijft in het hele traject contactpersoon en aanspreekpunt voor het gezin.

Toekomst

De komende tijd zal verder verkend worden in welke gevallen een sociaal wijkteam zelf diagnostiek uitvoert en in welke gevallen een diagnostisch team ingezet zal worden.
De diagnostische teams worden bij de veertien bestaande CJG’s ondergebracht. Op deze manier hoopt de gemeente Rotterdam een einde te maken aan de versnippering van de diagnostiek over meerdere instanties. Elk stadskwartier heeft een CJG. Het CJG gaat vanaf 2015 ook de wijkteams aansturen.

Een gedachte over “Rotterdam: diagnostisch team vult sociaal wijkteam aan

  1. Marcel

    vanuit welke instantie vindt de coordinatie vd wijktams paats? ik werk vanuit een welzijnsinstelling met jeugd en jongeren, wij participeren (nog) niet in een wijkteam, maar ik zou graag weten naar wie of wat ik mij pro-actief kan wenden om deze smenwerking op te zetten….Er is van alles te lezen over wijkteams, maar het ontbreekt aan concrete informatie en contactpersonen (vooralsnog) !!!!

    Reageren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *