Opvoedproblemen signaleren in de wijk

opvoedproblemen signaleren ontwikkelingsproblemenOp 12 december aanstaande vindt het landelijk symposium over het signaleren van ontwikkelings- en opvoedproblemen in de wijkgerichte hulpverlening plaats. De komende tijd wordt signalering en preventie namelijk steeds belangrijker in de zorg voor de jeugd. Omdat het op veel verschillende manieren mis kan gaan met kinderen, vraagt het dan ook veel van professionals om de eerste tekenen hiervan vroeg te zien. En dat blijkt niet eenvoudig. Niet alleen veel professionals maken zich hier zorgen over. Inmiddels heeft ook het Centraal Planbureau aangegeven dat goede signalering van ontwikkelings- en opvoedproblemen een moeilijke taak is die in de verdringing kan komen als gevolg van de decentralisatie van de jeugdzorg. Hoewel het met de meeste kinderen en gezinnen gelukkig goed gaat, zijn er een heleboel potentiële problemen die gesignaleerd moeten worden. Tegelijkertijd zijn er voor professionals die dit moeten gaan doen, vaak weinig specifieke handvatten beschikbaar in de vorm van tools en werkwijzen. Dit symposium zal deelnemers een aantal tools en werkwijzen aanreiken om ontwikkelings- en opvoedproblemen beter te kunnen signaleren.

Ontwikkelings- en opvoedproblemen signaleren

Sprekers op deze dag zijn Dr. Judith Metz, Drs. Bernice Doove, Dr. Henk van Stel, Dr. Dominik Sieh en Drs. Ineke Moerman. Zij spreken over de volgende thema’s:

  • Hoe wijknetwerken, wijkteams en aparte diagnoseteams ingezet worden in Rotterdam,
  • Hoe ontwikkelings- en opvoedproblemen bij kinderen van een chronisch zieke ouder gesignaleerd kunnen worden,
  • Hoe het hulpmiddel SPARK ingezet kan worden ten behoeve van vroegsignalering van ontwikkelings- en opvoedproblemen,
  • Hoe ontwikkelingsprofielen per kind, gezin en buurt gemaakt kunnen worden ter ondersteuning van een plan van aanpak voor maatschappelijke participatie,
  • Hoe signalering van opvoedproblemen bij pubers vormgegeven kan worden met inzet van methodes uit het ambulant jongerenwerk.

Dr. Rianne Reijs (bekend als columniste van De Wijk in!) is dagvoorzitter. Dit symposium is gericht op HBO- en academisch opgeleide professionals in de jeugd(gezondheids)zorg, GGZ, LVB-zorg, het welzijnswerk en het onderwijs.

Meer informatie en een aanmeldformulier is te vinden op de website van het Euregionaal Congresburo.