Aanpak ernstig overlastgevende gezinnen succesvol

aanpak overlast gezinnen wijk buurt

Drs.Miriam Knepper, gebiedsmanager gemeente Utrecht

De aanpak van overlast door gezinnen in de wijk is niet eenvoudig. Daarom is vier jaar geleden de Ernstig Overlastgevende Gezinnen aanpak in de gemeente Utrecht gestart, die beoogt gezinnen die zorgen voor ernstige overlast en criminaliteit aan te pakken. In deze gezinnen hebben jarenlange hulpverlening en investeringen niet het gewenste resultaat opgeleverd. Het doel van de aanpak is dat de overlast en criminaliteit stopt en dat omwonenden hun veilige leefomgeving weer terugkrijgen. Dat bewerkstelligt deze aanpak door drang en dwang toe te passen op het betreffende gezin. Alle betrokken partijen, waaronder leerplicht, belastingdienst, voogden, raad voor de Kinderbescherming, politie, reclassering worden bijeengebracht en stellen een plan met een visie voor het gehele gezin op. Alle partijen dienen zich vervolgens hieraan te committeren.

“Er wordt alleen in een gezin geïnvesteerd als er nog een goede kans is dat ouders hun positie kunnen herstellen in het belang van jongere kinderen in het gezin. Ouders worden in deze rol gesteund en kijken daarnaast naar wat hun sociale netwerk hierin op de lange termijn kan betekenen”, stelt Miriam Knepper, gebiedsmanager veiligheid bij de gemeente Utrecht.

Miriam Knepper en Gezinsmanager Driss Sallou vertellen over dit project en de kritische succesfactoren daarvan:

Deze aanpak blijkt volgens het Verwey-Jonker instituut succesvol. De betrokken professionals zijn unaniem positief over het project en de samenwerking tussen betrokken organisaties is goed. Het rapport over dit evaluatieonderzoek is te downloaden.

Interessant artikel? Blijf op de hoogte door u aan te melden voor onze nieuwsbrief.