Tagarchief: riesje paulissen

Sociale wijkteams: inhoudelijke samenwerking verdient meer aandacht

sociale wijkteams samenwerking riesje paulissen

Riesje Paulissen

Binnen sociale wijkteams moet de samenwerking op casusniveau meer aandacht krijgen dan momenteel vaak het geval is. Organisatiebelangen spelen daar vaak een complicerende rol in, maar ook het feit dat verschillende organisaties nu eenmaal verschillende mandaten hebben en aan andere regels vastzitten. Gevolg is dat soms de organisatiebelangen prevaleren boven de belangen van de cliënt en dat burgers van verschillende partners in het sociale domein tegenstrijdige signalen krijgen. “Aandacht voor de inhoudelijke samenwerking binnen sociale wijkteams, maar ook tussen sociale wijkteams en bijvoorbeeld een gemeenteloket, is daarom belangrijk”, aldus Riesje Paulissen, projectleider sociale wijkteams bij de gemeente Ede. Lees verder