Sociale wijkteams: inhoudelijke samenwerking verdient meer aandacht

sociale wijkteams samenwerking riesje paulissen

Riesje Paulissen

Binnen sociale wijkteams moet de samenwerking op casusniveau meer aandacht krijgen dan momenteel vaak het geval is. Organisatiebelangen spelen daar vaak een complicerende rol in, maar ook het feit dat verschillende organisaties nu eenmaal verschillende mandaten hebben en aan andere regels vastzitten. Gevolg is dat soms de organisatiebelangen prevaleren boven de belangen van de cliënt en dat burgers van verschillende partners in het sociale domein tegenstrijdige signalen krijgen. “Aandacht voor de inhoudelijke samenwerking binnen sociale wijkteams, maar ook tussen sociale wijkteams en bijvoorbeeld een gemeenteloket, is daarom belangrijk”, aldus Riesje Paulissen, projectleider sociale wijkteams bij de gemeente Ede.

Organisatiebelangen in sociale wijkteams

Paulissen neemt waar dat in alle gemeenten van alles gaande is om vorm te geven aan de transities. Niet zelden is dat in de vorm van het oprichten van sociale wijkteams. “En daar kan ik het prima mee eens zijn. Maar organisaties van wie medewerkers zitting hebben in sociale wijkteams zijn echter vaak bezig met het aantonen met hun eigen onmisbaarheid, wat zeker niet altijd in het belang is van de burger die een hulpvraag heeft”, zo zegt Paulissen. Het is dus zaak dat de gemeentes de regie hierover goed op zich nemen. “Wanneer je het inrichten van zulke teams aan zorgaanbieders over laat, dan zie je dat ze vooral bezig zijn om zichzelf te profileren. En dat terwijl sociale wijkteams er juist zijn om de burgers te ondersteunen en dat sociale wijkteams dus ook eerst de vraag bij de burger moeten verduidelijken. Pas daarna kun je samen met de burger met de organisaties die daar aan het werk zijn gaan kijken welke ondersteuning er geboden kan worden”. Het laagdrempelig houden van de geboden hulp is volgens de projectleider dan ook van essentieel belang: “Probeer niet nodeloos op te schalen of verantwoordelijkheden over allerlei partijen te verdelen, maar richt één plek in waar vragen binnenkomen en zorg dat ze vanuit daaruit ook ondersteund en beantwoord worden.

Verschillende mandaten

Daarnaast is te zien dat vanwege de verschillende rollen die organisaties binnen sociale wijkteams hebben, zij soms tegenstrijdige signalen aan cliënten geven. “En daar heeft zo’n burger dan ook helemaal niks aan”, zo zegt zij.

Paulissen: “Wanneer ze bij een gemeenteloket een burger een strafkorting geven omdat hij te laat heeft aangegeven dat hij vrijwilligerswerk doet, terwijl leden van de sociale wijkteams zeggen dat het heel goed van hem was dat hij eindelijk eens de deur uit is gekomen en zich bovendien inzet voor anderen, dan werken we dus niet goed samen”. Ze concludeert dat leden van sociale wijkteams, maar ook andere partners uit het sociale domein, meer op één lijn zullen moeten gaan zitten in de afhandeling van concrete casussen.

Riesje Paulissen is ook spreker op het landelijk symposium over “good practice” ervaringen in sociale wijkteams, dat in samenwerking met De wijk in! georganiseerd wordt.

Interessant artikel? Meld je dan nu aan voor onze gratis nieuwsbrief!