Categoriearchief: Oratie

Zelforganiserend vermogen ongelijk verdeeld

zelforganiserend vermogen justus uitermark oratie

Prof. Dr. Justus Uitermark

Het beroep van de overheid op het zelforganiserend vermogen van burgers heeft de afgelopen jaren een hoge vlucht genomen. De klassieke verzorgingsstaat moet plaats maken voor de participatiesamenleving. “Maar het zelforganiserend vermogen is ongelijk verdeeld en ook moeilijk te realiseren”, zo stelt prof. dr. Justus Uitermark in zijn oratie ‘Verlangen naar Wikitopia’.  Hij spreekt deze uit op vrijdag 10 januari 2014 bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar Samenlevingsopbouw vanwege de Dr. Gradus Hendriks Stichting aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. “Een fixatie op succesverhalen overschaduwt die ongelijkheden en moeilijkheden”.

Lees verder

Inaugurele rede Philippe Delespaul over psychiatrie en sociale uitsluiting

Oratie sociale uitsluiting

Het zijn barre tijden voor de GGZ, stelt Philippe Delespaul in zijn inaugurele rede. Er is minder geld beschikbaar terwijl het aantal mensen met een psychische aandoening niet vermindert. Concreet betekent het dat de GGZ keuzes moet maken, omdat de capaciteit veel kleiner is dan de behoefte.  Sociale uitsluiting ligt voor deze kwetsbare groep dan al snel op de loer. Delespaul is daarom van mening dat de GGZ in deze tijden van bezuinigingen met voorstellen en oplossingen moet komen en niet alleen met de vinger moet wijzen naar de overheid en wat deze allemaal fout doet.

Meer informatie op de site van MUMC+