Transitiecommissie: weinig innovatie

Han Noten, voorzitter Transitiecommissie

Han Noten, voorzitter Transitiecommissie

De zorgcontinuïteit lijkt geborgd, er zijn weinig incidenten, maar er is ook nog weinig innovatie. Het zijn een aantal bevindingen van de Transitiecommissie Sociaal Domein die sinds september vorig jaar het proces van de decentralisaties volgt. De commissie bracht vandaag haar tweede rapportage uit. Een interview met voorzitter van de commissie Han Noten. Lees verder

Sociale wijkteams baren zorgen

vincent de waal sociale wijkteams

Dr. Vincent de Waal

Onderzoeker Vincent de Waal van Hogeschool Utrecht maakt zich zorgen over sociale wijkteams. Deze teams bestaan uit sociale professionals op het gebied van zorg en welzijn die in gemeenten hulp en ondersteuning verlenen aan mensen, vaak in kwetsbare situaties. Gemeenten hebben echter grote verwachtingen daarvan. Lees verder

Doorbreking geheimhoudingsplicht Jeugdwet niet goed geregeld

geheimhoudingsplicht jeugdwetHet College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de minister van Veiligheid en Justitie een brief geschreven over een lacune in de Jeugdwet. In deze wet ontbreekt een bepaling over het doorbreken van de geheimhoudingsplicht door jeugdhulpverleners voor de financiële afwikkeling en controle op de jeugdzorg door de gemeente. Het CBP dringt er bij de bewindspersonen op aan zo spoedig mogelijk te zorgen voor een specifieke wettelijke bepaling die doorbreking van de geheimhoudingsplicht in deze gevallen mogelijk maakt. Lees verder

10 tips voor een goed functionerende jeugdhulp

tips goed functionerende jeugdhulpSinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdhulp, waarmee zij ook wettelijk verplicht zijn om aan te geven welke outcome-criteria zij hanteren voor jeugdhulpvoorzieningen. Het meten van prestaties op een homogene manier geeft gemeenten, aanbieders en cliënten meer inzicht in de effectiviteit en kwaliteit van de jeugdhulp en de mogelijkheid deze te verbeteren.

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING), de ministeries Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Veiligheid en Justitie, en het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) bieden gemeenten en aanbieders een handreiking, waarin zij een basisset met drie outcome-criteria presenteren. Outcome-criteria zijn indicatoren die rechtstreeks meten of een nagestreefd doel bereikt wordt. Lees verder

Wat het sociale netwerk wel kan en hulpverlening niet

gert schout eigen kracht

Dr. Gert Schout

“Mensen die kleine netwerken hebben, hebben een klein netwerk omdat daar iets voorgevallen is. Dat vraagt om herstel, maar om de één of andere reden vinden hulpverleningsorganisaties dat moeilijk”, dat stelde Dr. Gert Schout onlangs vast op een landelijk symposium over sociale netwerkstrategieën. “Het boek over het pauperparadijs laat bijvoorbeeld heel mooi zien hoe succesvol onderwijs is voor empowerment. Je ziet hoe onderwijs ten positieve een breuk tot stand brengt in de geschiedenis van de families die het betreft. Maar in de GGz en andere hulpverleningsorganisaties lukt dat vaak niet. Hoe kan dat?”, vraagt de projectleider Eigen Kracht bij BOPZ aan het VU medisch centrum zich af. Lees verder

Laat de familie de hulpverleners betrekken

Professionals zijn vaak bang dat ze buiten spel komen te staan wanneer ze met sociale netwerkstrategieën aan de slag moeten. Moeten ze gezinnen waarmee ze hulpverleningstrajecten aangaan dan maar een kamer in sturen met hun netwerk en dan hopen dat ze met een oplossing naar buiten komen? Riet Portengen leverde er een bijdrage over op een landelijk symposium over sociale netwerkstrategieën in de hulpverlening. Lees verder

Jeugdhulpgebruik onvoldoende voorspeld door gemeentelijke monitoren

jeugdhulp vraag aanbod rotterdam onderzoek

Foto: Dimormar

Onderzoekers van de gemeente Rotterdam voerden onlangs een studie uit naar de samenhang tussen hulpbehoefte en jeugdhulpgebruik in de jeugdhulpketen op wijkniveau, met het oog op de decentralisatie van de jeugdzorg. Daaruit blijkt dat het daadwerkelijke gebruik van jeugdhulpaanbod niet goed voorspeld wordt door wat er over hulpvragen bekend is in gemeentelijke monitoren. Populatiekenmerken, zoals afkomst, opleidingsniveau en uitkeringsafhankelijkheid blijken de vraag naar jeugdhulpvoorzieningen beter te voorspellen. Lees verder

Vrijheidsbeperkende maatregelen in thuiszorg bij dementie

mantelzorgers en thuiszorg

Foto: Artis Rams

Hoewel vrijheidsbeperkende maatregelen als gevolg van betere voorlichting en vernieuwende werkwijzen in verpleeghuizen enorm zijn teruggedrongen, is de situatie in de thuiszorg zorgwekkend. Dit blijkt uit een onderzoek van de Universiteit van Maastricht dat onlangs op een conferentie in Washington DC werd gepresenteerd. Dit is het eerste grote onderzoek naar vrijheidsbeperking in de eigen woning. Lees verder