Categoriearchief: Bekostiging

Masterclass “Organiseren van goede hulpverlening in tijden van bezuinigingen en transities”

guus schrijvers masterclass bezuinigen

Prof. Dr. Guus Schrijvers

De wijk in! en het Euregionaal Congresburo bieden op 19 december een Masterclass van zorgeconoom Prof. Dr. Guus Schrijvers aan. Decentralisaties, transformaties, professionaliseringsopgaven en bezuinigingen komen in een razend tempo af op de zorg- en welzijnssector. Organisaties zullen de komende tijd méér moeten gaan doen met minder. In veel gevallen betekent dat dat de hulp- en dienstverlening anders georganiseerd moet worden, waarbij de kwaliteit van hulpverlening niet in gevaar mag komen. Daarbij neemt de druk om aantoonbare veiligheid te bieden en kwaliteit te leveren toe door strak toezicht van buitenaf (inspecties en audits). Deze druk zal naar verwachting alleen nog maar toenemen door verregaande invoering van marktwerking. Lees verder

Sociale wijkteams gebaat bij populatiebekostiging (video)

Populatiebekostiging sociale wijkteams wijkgericht werken WMO

Drs. Bart van de Gevel

Populatiebekostiging invoeren ten behoeve van wijkgericht werken met sociale wijkteams leidt tot meer aandacht voor preventie, meer samenwerking en een betere kwaliteit van leven, zegt senior adviseur Bart van de Gevel van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ).

Van populatiebekostiging is sprake wanneer een zorgverlener of groep zorgverleners één budget krijgt voor een doelgroep verzekerden of inwoners van een bepaald gebied, waaruit alle zorg- en welzijnsdiensten moeten worden geleverd. Lees verder

Amsterdam: wijkbudget voor buurtgerichte zorg in ‘ringen’

wijkzorgteams AmsterdamDe gemeente Amsterdam gaat buurtgerichte zorg organiseren in een drietal ringen, waarvoor bovendien een wijkbudget beschikbaar komt. Daarnaast worden er in het beleid dwarsverbanden aangebracht met vrijwilligerswerk en de mogelijkheden die het internet biedt waar het het uitbreiden en het verstevigen van het sociale netwerk van de inwoners betreft. Lees verder

Populatiebekostiging is veelbelovend voor wijkgericht werken

Populatiebekostiging wijkgericht werken WMO

Drs. Bart van de Gevel

“Zolang we te maken hebben met verschillende bekostigingssystemen is de grote uitdaging hoe we afwenteling tussen verschillende systemen voorkomen en dat is precies wat populatiebekostiging kan voorkomen”, betoogt Bart van de Gevel, senior adviseur bij de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ). Populatiebekostiging wordt als een veelbelovend instrument gezien om doelmatigheid binnen de zorg en welzijn te vergroten. Het Kabinet wil voor de huisartsenzorg en spoedzorg één systeem van populatiegebonden bekostiging invoeren. In 2017 moet hier volgens het regeerakkoord ook de extramurale verpleging onder vallen. Recent zijn door het ministerie van VWS een aantal proefregio’s aangewezen waar met populatiebekostiging wordt geëxperimenteerd. Van de Gevel: “Dit is ook voor gemeenten interessant. Zij krijgen steeds meer verantwoordelijkheden op het vlak van zorg en welzijn, gekoppeld aan flinke ombuigingen. Populatiegebonden bekostiging biedt een kansrijk instrument om de decentralisatie-opgave tot een succes te brengen.” Lees verder