Categoriearchief: Uncategorized

Workshop over opzetten en begeleiding van sociale wijkteams

sociaal wijkteamIn veel gemeenten zijn of worden sociale wijkteams opgericht. In de praktijk blijkt het voor de professionals in deze teams echter vaak een zoektocht te zijn. Hoe verdelen we de taken? Hoe geven we vraaggericht werken vorm? Wie mag wat? Hoe manage je als wijkteam-professional je manager? En hoe doen we het met het geld?

Riesje Paulissen

Langzaamaan beginnen echter de eerste good-practice ervaringen op het gebied van de formatie en begeleiding van sociale wijkteams beschikbaar te komen. Op 9 januari 2014 zal er een workshop plaatsvinden onder leiding van één van de praktische pioniers van het werken met sociale wijkteams. In deze ééndaagse workshop zal Riesje Paulissen, die al sinds 2007 betrokken is bij de ontwikkeling van sociale wijkteams, met deelnemers aan de slag gaan rondom het opzetten van, samenwerken in en begeleiden van sociale wijkteams.

Meer informatie…