Categoriearchief: Diversiteit

Wijkprofessionals worden te “wit” opgeleid

Diversiteit wijkprofessionals

dr. Pauline Naber

De aandacht voor diversiteit in de opleidingen van social workers en HBO-pedagogen laat te wensen over, zo beweren onderzoekers van Hogeschool InHolland en de Hogeschool van Amsterdam. Zij onderzochten met name het onderwijs op het gebied van opvoedingsondersteuning binnen een tweetal opleidingen. Hun conclusie: hoewel de wijken waarin sociale professionals werken een steeds grotere culturele diversiteit kennen, houden de opleidingen van deze studenten nog te weinig rekening met de multiculturele werkelijkheid. Lees verder