Amsterdam: wijkbudget voor buurtgerichte zorg in ‘ringen’

wijkzorgteams AmsterdamDe gemeente Amsterdam gaat buurtgerichte zorg organiseren in een drietal ringen, waarvoor bovendien een wijkbudget beschikbaar komt. Daarnaast worden er in het beleid dwarsverbanden aangebracht met vrijwilligerswerk en de mogelijkheden die het internet biedt waar het het uitbreiden en het verstevigen van het sociale netwerk van de inwoners betreft.

Wijkgericht werken in ringen

Professionals zullen, net als op vele andere plaatsen in Nederland, aan de slag gaan in wijkzorgteams, die de spil zullen vormen in de drie ringen waarin de zorg georganiseerd wordt. De eerste ring zal bestaan uit de burger zelf, mantelzorgers en vrijwilligers. Het basisaanbod in de buurt, zoals het Huis van de Buurt en mantelzorgondersteuning, wordt ook in deze ring ondergebracht. Deze voorzieningen zijn toegankelijk voor iedereen. De inzet van de professionals is in deze ring dan ook vooral gericht op het bewaren en vergroten van de zelfredzaamheid van mensen, in samenwerking met het sociale netwerk van de mensen die het betreft.

In de tweede ring zorgen professionals voor lichte vormen van ondersteuning en zorg aan mensen die dat nodig hebben. Hiervoor is geen indicatiestelling nodig omdat de professionals zelf de inzet van de hulp bepalen. In deze ring participeren ook professionals die bekostigd worden uit de zorgverzekeringswet, zoals wijkverpleegkundigen. In de derde ring komt de zwaardere, meer specialistische hulp terecht.

Wijkbudget en gemeentelijk PGB

Voor de eerste twee ringen komt een zogenaamd “wijkbudget” beschikbaar, waaruit de te leveren zorg in elke wijk betaald zal moeten worden. De hoogte van deze budgetten zal worden bepaald op basis van een aantal kenmerken van elke wijk, zoals bestaand zorggebruik, het aantal ouderen en de sociaal-economische status van de bewoners. In aanvulling op dit wijkbudget, zullen individuele burgers die langdurig meer dan 10 uur ondersteuning of zorg per week nodig hebben, aanspraak kunnen maken op een Amsterdams PGB. Zij zullen geen geld krijgen, maar vouchers of trekkingsrechten en er worden eisen gesteld aan de kwaliteit van de hulpverleners die zij inhuren.

Online ondersteuning

Om het sociale netwerk van burgers uit te breiden en te versterken, zal Amsterdam ook het internet inzetten. De site wehelpen.nl is een marktplaats waarop hulpvragers en vrijwilligers elkaar kunnen vinden en hulp kunnen delen. Ook is er gerichte informatie te vinden voor hulpverleners en hulpbehoevenden. Cliënten kunnen een groep rondom zichzelf organiseren en een agenda, logboek en notitiepagina’s delen. Er kunnen hulpvragen gesteld worden aan de groep, individuele personen in die groep en ook kan de oproep verbreed worden tot buiten de groep. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan over praktische hulp als het doen van een boodschap of vervoer naar het ziekenhuis.

Meer informatie in de beleidsbrief van de gemeente Amsterdam.

Interessant artikel? Blijf op de hoogte door u aan te melden voor onze nieuwsbrief.