Transitiecommissie: weinig innovatie

Han Noten, voorzitter Transitiecommissie

Han Noten, voorzitter Transitiecommissie

De zorgcontinuïteit lijkt geborgd, er zijn weinig incidenten, maar er is ook nog weinig innovatie. Het zijn een aantal bevindingen van de Transitiecommissie Sociaal Domein die sinds september vorig jaar het proces van de decentralisaties volgt. De commissie bracht vandaag haar tweede rapportage uit. Een interview met voorzitter van de commissie Han Noten.

De overgang lijkt goed te gaan?
‘Ik leg de nadruk op lijkt, want wij hebben geen volledig beeld. We zijn geen onderzoeksbureau, maar een agenderingscommissie en gaan niet bij iedere gemeente afzonderlijk langs. De afgelopen maanden hebben we wel met veel betrokkenen gesproken zoals raadsleden, wethouders, zorgaanbieders en ministeries. Uit die gesprekken ontstaat een positief beeld. Er zijn in de eerste maanden opvallend weinig incidenten geweest en daaruit concluderen wij dat de continuïteit van zorg en ondersteuning is gewaarborgd.’

De commissie doet ook een aantal aanbevelingen
‘Zoals: pas op voor téveel eigenheid. Er wordt op dit moment door gemeenten teveel gemonitord met eigen instrumenten en er wordt teveel informatie bij zorgaanbieders opgevraagd. Wij verzoeken de Rijksoverheid te kijken naar één monitoringssysteem met één set aan gegevens en één gecoördineerde uitvraag. Dat moet gemeenten niet allemaal afzonderlijk oppakken. De autonomie van gemeenten gaat over het beleid, niet over de verantwoording en monitoring van informatie. Dat ligt wat ons betreft nog steeds bij het Rijk.’

Ook de inspectie kan op een meer uniforme manier?
‘De overheid verwacht dat gemeenten zorg in samenhang aanbieden en dat moet de politiek nu ook in samenhang volgen, maar dat gebeurt nog niet. Op dit moment zijn er vijf inspecties actief in het sociaal domein. Rijkstoezicht zal nodig blijven voor borging van kwaliteit en toezicht op de instellingen, maar de transformatie zal gevolgen hebben voor dat toezicht. De inspecties zouden in ieder geval moeten kiezen voor één benaderingswijze.’

Is er ook al innovatieve zorg?
‘We zien nog weinig innovatieve arrangementen, dat komt deels doordat er nog zorgaanbieders zijn die zich verzetten tegen het feit dat ze steeds meer maatwerk moeten leveren. Daarnaast lag – begrijpelijk – de focus op het overgangsrecht en het kunnen garanderen van zorgcontinuïteit. Nog niet overal ontstond dialoog tussen aanbieders en gemeenten om samen die stip op de horizon te bepalen. Maar innovaties op de inkoop- en arbeidsmarkt zijn cruciaal voor het succes van de decentralisaties. De inkooprondes voor 2016 starten binnenkort al en er zullen dan meer mogelijkheden zijn tot maatwerk omdat het overgangsrecht afloopt. We hopen niet dat de ‘oude’ manier van inkoop wordt voortgezet, want dat zou een gemiste kans zijn. Innovatie hoeft niet meteen een grote ommezwaai te betekenen of door iedere gemeente afzonderlijk te worden uitgedacht, begin met kleine veranderingen en werk samen.’

Zien jullie ook al dat de zorg dichter bij mensen wordt geregeld?
‘Dat is nu nog moeilijk te zeggen, we gaan in september langs bij verschillende wijkteams om dat aspect van de transitie beter te bekijken. Ik vind het overigens niet raar als dat nog niet overal gebeurt zoals uiteindelijk de bedoeling is, we zijn pas een paar maanden bezig. Ook deze ontwikkeling heeft gewoon tijd nodig.’

Het volledige rapport is hier te downloaden.

Bron: gemeentenvandetoekomst.nl

Interessant artikel? Meld u dan nu aan voor onze gratis nieuwsbrief en mis nooit meer iets!