Tagarchief: onderzoek

Sociale wijkteams baren zorgen

vincent de waal sociale wijkteams

Dr. Vincent de Waal

Onderzoeker Vincent de Waal van Hogeschool Utrecht maakt zich zorgen over sociale wijkteams. Deze teams bestaan uit sociale professionals op het gebied van zorg en welzijn die in gemeenten hulp en ondersteuning verlenen aan mensen, vaak in kwetsbare situaties. Gemeenten hebben echter grote verwachtingen daarvan. Lees verder

14 concrete tips voor arbeidsparticipatie van mensen met autisme

mensen met autisme werk jeanet landmanMensen met autisme hebben een zorgwekkend lage arbeidsparticipatie: slechts 28 % heeft regulier betaald werk. Dat is niet alleen in vergelijking met de totale beroepsbevolking, waarvan 79% betaald werk heeft, laag. Van alle mensen met een beperking hebben er nog altijd twee keer zoveel (56%) een betaalde baan dan mensen met autisme. Met de komst van de Participatiewet wordt het daarom volgens de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) belangrijker en dringender dan ooit dat mensen met autisme beter zicht krijgen op hun eigen mogelijkheden en beperkingen. Bovendien moeten werkgevers een groter bewustzijn van de arbeidskracht en specifieke behoeftes van werknemers met autisme ontwikkelen. Onderzoeker Jeanet Landsman geeft op basis van recent wetenschappelijk onderzoek in Nederland 14 tips om de kans op duurzaam, betaald werk voor mensen met autisme te vergroten. Lees verder

Onderzoek naar vrijwilligersgolf bij ouderenfonds

vrijwilligers ouderenfonds lucas meijs geer en goor

Prof.Dr. Lucas Meijs

Terwijl professionals in zorg- en welzijnsorganisaties zich vaak het vuur uit de sloffen moeten lopen om een handvol vrijwilligers bij elkaar te brengen, meldden zich onlangs maar liefst zevenduizend mensen aan als vrijwilliger na het zien van het TV-programma ‘Geer en Goor: effe geen cent te makken’. Daarin vroegen Gerard Joling en Gordon aandacht voor eenzame ouderen. De grote vrijwilligersgolf wordt de komende maanden gevolgd door onderzoekers onder leiding van prof.dr. Lucas Meijs, hoogleraar vrijwilligerswerk aan Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM). Het onderzoek is een samenwerking met het Nationaal Ouderfonds. Lees verder

Transitiecommissie jeugdzorg wil duidelijkheid

Transitiecommissie jeugdzorg leonard geluk

Mr. Leonard Geluk

De transitiecommissie Jeugdzorg constateert in een tussentijdse rapportage dat transitie van de jeugdzorg weliswaar op stoom komt, maar dat gemeentes en zorgaanbieders dringend behoefte hebben aan duidelijkheid van staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Als die duidelijkheid er niet op tijd komt, dan dreigt de transitie vertraging op te lopen. Behalve het Rijk moeten volgens de transitiecommissie jeugdzorg ook de zorgverzekeraars snel in actie komen. Zij blijken in onvoldoende mate bereid om hun deskundigheid te delen met andere, bij de stelselherziening betrokken partijen.

Zo formuleerde de commissie onder voorzitterschap van Leonard Geluk, een reeks aan aanbevelingen die omarmd dienen te worden, wil de transitie van de jeugdzorg een succes worden. Lees verder

10 essentiële bouwstenen voor succesvol ambulant jongerenwerk

ambulant jongerenwerk onderzoekAmbulant jongerenwerk blijkt een meerwaarde te hebben voor de jongeren die daar gebruik van maken. Dat stelden onderzoekers van het lectoraat Youth Spot (HvA) vast in het rapport “Wij zijn de brug naar zelf aan de slag gaan”. De bestudeerde jongeren hadden na tussenkomst van het ambulant jongerenwerk een grotere binding met de samenleving, droegen meer verantwoordelijkheid voor hun eigen leven en lieten positieve gedrags- en houdingsveranderingen zien. Maar niet alleen laat het rapport van de Hogeschool van Amsterdam zien dát het ambulant jongerenwerk impact heeft, het verraadt ook het geheim áchter dat succes. Hieronder worden de tien bouwstenen voor het voetlicht gebracht, die hebben bijgedragen aan het succes van het ambulant jongerenwerk. Het gaat om vijf methodische stappen en vijf methodische principes: Lees verder

Eigen Kracht-conferenties in de OGGz: 7 succesfactoren

Eigen Kracht-conferentie OGGz Gert Schout

Dr. Gert Schout

Onderzoekers Gert Schout en Gideon de Jong van het lectoraat Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGz) van de Hanzehogeschool Groningen concluderen dat iets meer dan de helft van de Eigen Kracht-conferenties die zij bestuurden, succesvol genoemd kan worden. In die gevallen werden gestelde doelen gehaald, werden cliënten en hun systeem sterker, verbetert hun leefsituatie en neemt de sociale steun voor hen toe. Lees verder

Hindernissen voor gebruik resultaten buurtmonitor in wijkgericht werken

buurtmonitor sociale index wijkgericht werken gezondheidDe resultaten van de Rotterdamse “sociale index” buurtmonitor worden niet altijd even effectief vertaald in “evidence-based” wijkgericht werken, zo laat onderzoek van medewerkers van het lectoraat Stedelijk Talent van de Hogeschool van Rotterdam en onderzoekers van de University of East London zien. Lees verder

“Sociale wijkprojecten zijn vooral symboolpolitiek”

Sociale wijkprojecten Vasco Lub

Vasco Lub

“Sociale wijkprojecten, zoals straatcoaches, sportprojecten en burgerinspraak hebben vooral een symbolische functie”. Dat betoogt socioloog Vasco Lub van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij deed onderzoek naar leefbaarheidsinterventies in wijken, op basis waarvan hij het boek “Schoon, heel en werkzaam?; Sociale interventies op het terrein van leefbaarheid wetenschappelijk beoordeeld” schreef. De effectiviteit van deze projecten is veelal twijfelachtig en de keuze voor het inzetten ervan is dan ook veelal een intuïtieve. Dat is opmerkelijk, omdat Lees verder