“Sociale wijkprojecten zijn vooral symboolpolitiek”

Sociale wijkprojecten Vasco Lub

Vasco Lub

“Sociale wijkprojecten, zoals straatcoaches, sportprojecten en burgerinspraak hebben vooral een symbolische functie”. Dat betoogt socioloog Vasco Lub van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij deed onderzoek naar leefbaarheidsinterventies in wijken, op basis waarvan hij het boek “Schoon, heel en werkzaam?; Sociale interventies op het terrein van leefbaarheid wetenschappelijk beoordeeld” schreef. De effectiviteit van deze projecten is veelal twijfelachtig en de keuze voor het inzetten ervan is dan ook veelal een intuïtieve. Dat is opmerkelijk, omdat Nederlandse achterstandswijken de laatste jaren overspoeld zijn met wijkprojecten die bijvoorbeeld beogen overlast te reduceren, sociale cohesie te vergroten en sociale controle te stimuleren.

Hij signaleert dan ook een kloof tussen de heersende beleidsopvattingen en het beschikbare sociaalwetenschappelijke onderzoek op dit gebied. Ook het potentieel van “burgerkracht” wordt gerelativeerd.

Meer informatie over zijn onderzoek en zijn boek is te vinden op socialevraagstukken.nl