Wijkverpleegkundigen: Splitsen verpleging en verzorging gaat tegen WMO in

wijkverpleegkundigen ouderenzorgIn de Kamerbrief over het zorgakkoord wordt aangekondigd dat een deel van de verzorging die gekoppeld is aan verpleging naar de zorgverzekeringswet overgeheveld wordt. Daarmee komt deze verzorging te vallen onder de nieuwe aanspraak ’thuisverpleging’. De afdeling eerstelijnsverpleegkundigen van de Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN) maakt zich zorgen over het maken van dit onderscheid. Daarnaast plaatst men vraagtekens bij het voornemen de enkelvoudige persoonlijke verzorging uit te laten voeren door de gemeente.De vrees bestaat dat deze ‘knip’ ertoe leidt dat er bij gemeenten een oneigenlijke – en aan de WMO tegenstrijdige – prikkel komt om mensen juist niet zelfstandig met hulp van verzorging te laten functioneren, maar om deze verzorging te laten koppelen aan verpleging. Zo dreigt het dagelijkse leven van de mensen die het betreft te vaak onnodig overgenomen te worden door professionals , waar de WMO juist de inzet van mantelzorgers en vrijwilligers wil stimuleren.

Meer en betere wijkverpleegkundigen

Dit risico kan volgens V&VN alleen maar worden voorkomen als de indicatiestelling bij de wijkverpleegkundigen komt te liggen. Het kabinet stelt € 200 miljoen beschikbaar voor extra wijkverpleegkundigen. De V&VN merken daarbij op dat er behalve in een toename van het aantal wijkverpleegkundigen, ook geïnvesteerd dient te worden in de kwaliteit van deze beroepsgroep en in de aantrekkelijkheid van het beroep.

Meer achtergrondinformatie over dit onderwerp is te vinden in de notitie “Hervorming van de langdurige ondersteuning en zorg” van de V&VN.

Interessant artikel? Blijf op de hoogte door u aan te melden voor onze nieuwsbrief.