Aanpak criminele jongeren Enschede via gezin en sociaal netwerk

De aanpak van criminele jongeren wordt in Enschede-zuid de komende tijd meer gericht op het sociale netwerk en de gezinnen van deze jeugd. De bedoeling is om op die manier de groep van circa 120 van zulke jongeren niet te laten groeien en vanaf 2015 te laten krimpen. Vanaf 2014 moet er een integrale aanpak zijn voor de gezinsleden van jongeren die deel uitmaken van een criminele groep. Vaak is er in deze gezinnen sprake van meervoudige problematiek.

Criminele jongeren

Om dat te bereiken wordt er niet meer alleen gekeken naar de jongere zelf, maar ook naar het gezin en het informele sociale netwerk van de probleemjongeren gekeken. De plek van de jongere in het gezin zal onder de aandacht komen, onder meer om te voorkomen dat jongere broertjes en zusjes in de voetsporen van een ouder kind treden. Daarnaast zal er ook meer aandacht zijn voor de plekken waar criminele jongeren elkaar en andere kwetsbare jeugd treffen. Het betreft dan niet alleen fysieke plaatsen in de wijk, maar ook het internet

Professionals

De komende tijd zullen de betreffende professionals huisbezoeken afleggen, het wegen van de problematiek en het bepalen van de precieze invulling van de groepsaanpak. Daarna zal in een zogenaamde verwachtingenconferentie gezamenlijk verder verkend worden welke informatie betrokken professionals van elkaar nodig hebben om hun werk op dit gebied goed te kunnen doen.

Preventie

Naast de acties die gericht zijn op de groep criminele en overlastgevende jongeren, zal er ook een bredere, preventieve jeugdaanpak ontwikkeld worden. Deze beoogt ons meer schoolverzuim, vroegtijdig schoolverlaten, minder gebruik van de jeugdzorg, minder overgewicht en meer sociale participatie van jongeren te bewerkstelligen. Om dat te bereiken wordt meer geïnvesteerd in het verbeteren van de zorgstructuren op scholen en het vergroten van het inzicht dat huisartsen hebben op het reilen en zeilen in de wijk.

Op 14 mei zal de stadsdeelcommissie Enschede zuid hierover een beslissing nemen. Het volledige commissiestuk kan hier gedownload worden.

Interessant artikel? Blijf op de hoogte door u aan te melden voor onze nieuwsbrief.