Werkzame elementen vernieuwde jeugdbescherming onderzocht

jeugdbescherming gemeenten jeugdreclassering

Foto: Alcuin Lai

Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. Hier valt ook de jeugdbescherming onder. Met investeringen van het ministerie van Veiligheid en Justitie de afgelopen jaren, zijn er vernieuwingen, zogenaamde ‘vliegwiel’-projecten, ontwikkeld en getest binnen de jeugdbescherming. Met deze nieuwe ontwikkelingen moeten er minder jeugdbeschermingsmaatregelen plaatsvinden, en de jeugdbeschermingsmaatregelen die wel plaatsvinden, moeten zo kort mogelijk duren. Daarbij zou de veiligheid van het kind centraal moeten blijven staan. Door het verminderen en verkorten van de jeugdbeschermingsmaatregelen is het de bedoeling dat de kosten voor jeugdzorg worden verlaagd. Lees verder

Armoede: jeugd en vrouwen hardst getroffen

armoede kinderen achterstandswijkenDe armoede in Nederland is weer gestegen ten opzichte van het vorig jaar. Op dit moment leven 2,5 miljoen Nederlanders onder de armoedegrens, een toename van 1% in de afgelopen vijf jaar. Onder deze 2,5 miljoen mensen, bevinden zich ruim 600.000 kinderen. Deze cijfers komen uit een rapport van Platform 31, een kennis- en netwerkorganisatie voor stedelijke en regionale ontwikkeling, en het EUKN, het European Urban Knowledge Network. Lees verder

Vakbond sceptisch over daling banenverlies in de zorg

banenverlies zorg decentralisatie transitie

Foto: Martin Gee

Volgens minister Edith Schippers en staatssecretaris Martin van Rijn is het banenverlies dat optreedt als gevolg van de hervormingen in de zorg, kleiner dan verwacht. In plaats van de verwachte 27.000 voltijdbanen, zouden er nu 12.000 fte’s verdwijnen. Dit komt overeen met ongeveer 30.000 mensen die hun baan verliezen. Lees verder

Behalve continuïteit ook toegang jeugdzorg in gevaar

leonard geluk transitiecommissie stelselherziening jeugd continuïteit toegang jeugdzorg

Leonard Geluk, voorzitter TSJ

Behalve de continuïteit van de jeugdzorg in Nederland komt ook de toegang steeds meer in het gedrang. Deze conclusie kan getrokken worden  uit een nieuw onderzoek van de Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd (TSJ). De TSJ houdt toezicht op de transitie van jeugdzorg naar de gemeenten. Lees verder

Begroting 2015: extra middelen voor Wmo

begroting 2015 wmoIn de begroting 2015, die het kabinet op Prinsjesdag presenteerde, is een bedrag van € 72,9 miljard begroot om uit te geven aan zorg. Middels nieuwe, slimme technologieën en innovatie wordt het volgens de regering mogelijk om meer zorg te bieden met dezelfde mankracht, maar tegen lagere kosten. Daarbij wordt de zorg meer toegespitst op de wensen en mogelijkheden van de zorgvrager. Lees verder

Gemeenten geven 25 miljoen uit aan advies decentralisatie

transitie jeugdzorg

Foto: Dominik Meissner

Dat gemeenten niet klaar zijn voor de drie decentralisaties van zorg, werk en jeugdbeleid die in 2015 gepland staan, bleek al eerder uit berichten eind augustus. Nu blijkt uit een enquête van Nieuwsuur dat ambtenaren zo onzeker zijn over hun nieuwe taken, dat zij externe adviesbureaus inschakelen. Dit is een goudmijn voor adviesbureaus. Lees verder

Zorgcontinuïteit in gedrang door transitie jeugdstelsel

Staatssecretaris Martin van Rijn transitie jeugdstelsel jeugdzorg

Staatssecretaris van Rijn (VWS)
Foto: Roel Wijnants

Op 1 januari 2015 treedt de nieuwe Jeugdwet in werking. In een brief aan de Tweede Kamer informeren staatssecretarissen Van Rijn en Teeven over de voortgang aangaande de inkoopafspraken van de transitie naar het nieuwe jeugdstelsel. Hieruit blijkt dat zij zich zorgen maken over een kwart van de jeugdzorgregio’s. Lees verder

Sociale wijkteams: egoloos hulpverlenen noodzakelijk

sociale wijkteams egoloos hulpverlenen eigen kracht gert schout

Dr. Gert Schout

Sociale wijkteams zouden veel meer vanuit het principe van “egoloos hulpverlenen” moeten werken. Gert Schout, projectleider Eigen Kracht bij BOPZ van het VU medisch centrum, schrikt er soms van hoeveel verschillende teams er binnen een wijk opereren. “Een speciaal team voor kinderen, een team voor volwassenen, een FACT-team vanuit de GGZ, een FACT-team vanuit de verslavingszorg. Er ontstaat alweer snel een kluwen spaghetti van hulpverleners en hulpverlenersteams. Maar als we het hebben over één gezin, één plan, één regisseur, dan zou er inderdaad maar één regisseur moeten zijn, namelijk het gezin zélf”. Lees verder

Transitie jeugdzorg: 330 miljoen meer naar gemeenten

transitie jeugdzorg meer geldStaatssecretarissen Martin van Rijn (VWS) en Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) presenteren via de meicirculaire het definitieve budget waarmee de gemeentes de transitie van de jeugdzorg moeten gaan uitvoeren. Gemeenten krijgen in 2015 zo’n 3,9 miljard euro om hun nieuwe jeugdtaken uit te voeren. Gemeenten hadden sinds vorig jaar al 95 procent zekerheid over het budget dat ze ontvangen voor hun nieuwe verantwoordelijkheden. Dat is volgens de bewindslieden nu 100 procent. Lees verder